A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
25

Világtörténelem szentjeink nyomán

„NE FÉLJ, MÁRIA!
KEGYELMET TALÁLTÁL ISTENNÉL.
GYERMEKET FOGANSZ, FIÚT SZÜLSZ,
ÉS JÉZUSNAK FOGOD NEVEZNI.”
(Lk 1,31–32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. James Bird (†1593) vértanú. Apjától, Winchester elöljárójától protestáns nevelést kapott. Ő azonban, szülei tudta nélkül, titokban katolikus lett. Egy alkalommal, házukban papot keresve, őt is gyanúsnak találták. James nem tagadta, hogy katolikus. Apja hiába próbálta menteni, fia kész volt hitéért meghalni. Felakasztották, majd testét felnégyelték. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.

Iraenaeus Püspök és Martyr. meg-öletett Szerémben. (Kalendarium, Kassa, 1754) Szt. Ireneus (†304) Sirmium püspöke, vértanú. Görög nyelvű szenvedéstörténete szerint Diocletianus keresztényüldözése idején letartóztatták és a pannoniai praefectus elé állították. Probus mindenképp arra akarta rávenni: áldozzon az isteneknek. A vádlott ellenállt, ezért börtönbe záratta, különféle kínzásokkal gyötörtette. Újabb kihallgatása után megvesszőztette, s elrendelte kivégzését. Ireneust kivitték a Száva hídjához, ott megfosztották ruhájától, s a hóhér egy csapással a fejét vette. Testét a Száva hullámai elsodorták.

Boldog Emilian KovchB. Emilian Kovch (1884–1944) lelkipásztor, vértanú. Kosiv mellett született. Rómában tanult a Szent Sergiusról nev. Ukrán Kollégiumban. 1911-ben pappá szentelték. 1943 tavaszán a Gestapo azzal a váddal tartóztatta le, hogy zsidóknak nyújtott segítséget. A majdaneki haláltábor lángoló kemencéjében végezte életét. – 1999. szept. 9-én Ukrajna Zsidó Tanácsa „Ukrajna Igaza” címmel tüntette ki.