A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
21

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Szerapion (†362/70k) egyiptomi monachosz, 339-től az alsó-egyiptomi Tmuisz püspöke. Kiemelkedő eredménnyel küzdött az arianizmus tévtana ellen. Barátja volt Alexandriai Szt. Athanáznak és Remete Szt. Antal apátnak. A szentségekről szóló írását 1899-ben fedezték fel.

Szt. Szofroniosz (†368) Jeruzsálem pátriárkája. Damaszkuszban született, szülővárosában retorikát tanított. Mesterével, Joannész Moszkhosszal bejárta Egyiptomot, Szíriát és Palesztinát, eljutott Rómába is. 619 után belépett a jeruzsálemi Szent Theodosziosz-monostorba. 635 körül Jeruzsálem pátriárkájává választották; kemény küzdelmet kellett vívnia a monoteletizmus követői ellen. Levelei, hagiográfiai művei (pl. Alamizsnás Szt. János életrajza), himnuszai irodalmi vénájára vetnek fényt. Szemtanúként ő számolt be Jeruzsálem arab ostromáról és bevételéről. Rá egy évre hunyt el.

Arani Szt. Enda (†542k) „az ír monachizmus pátriárkája”. Conall-Derg fia már érett korában hagyta el a csataterek kétes dicsőségét, s miután választott jegyese meghalt, a galloway-i Candida Casa szerzetese lett. Aran hideg éghajlatú szigetén évekig élt teljes elvonultságban, aszkézisben. „Nem érzi a hideget, akiben lobog az istenszeretet” – szokta mondani.

Ővele rögzült hosszú időre az ír szerzetesi modell: teljes elvonultság, szigorú vezeklés, engedelmesség, szegénység és tisztaság. Az arani közösségből szentek sora került ki.

Benedek Apát-Úr: Magyar Anyaszentegyháznak szerzetes Fiai által nagy istápja. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Szt. II. Arcil (VIII. sz) Georgia királya, vértanú. Khosroid herceg fia, fivérével, Mirian királlyal együtt harcolt az arab hódítók ellen, akiket Murvan-Qru, Mohamed unokája vezetett. Mirian utód nélkül halt meg, Arcil ekkor került Georgia trónjára. Hosszú kormányzása alatt megszilárdult a georgiai kereszténység.

Mohamed egy másik leszármazottja, Cicum Asim újabb pusztító hadjárata nyomán a király kénytelen-kelletlen alávetette magát az arab uralomnak, hogy országát megmentse a további pusztítástól. Cicum, az ígért béke fejében, hite elhagyására szólította fel a királyt. Ígéretei sokaságával akarta őt megnyerni az iszlámnak. Az elutasításra ítélet következett: Georgia királyát lefejezték. Vértanúságának napját a Georgiai Évkönyvek márc. 20-ban jelölik meg.

Flüi Szent MiklósFlüi Szent Miklós

 

 

Flüi Szt. Miklós (†1487) családapa, majd remete, Svájc legismertebb Szentje. Egyszerű földműves, családjában 10 gyermeke született. Benső indíttatásra élete utolsó két évtizedét remeteségben töltötte. Egyetlen tápláléka az Eucharisztia volt. – Bruder Klaust XII. Pius 1947-ben avatta szentté és nyilvánította Svájc fő patrónusává. 

 

 

 

 

Szent Benedetta Cambiagio FrassinelloSzt. Benedetta Cambiagio Frassinello (1791–1858) a Gondviselésről nev. bencés nővérek tanító-nevelő kongregációjának alapítója. Két évi házasság után férje és ő kölcsönös megegyezéssel tisztaságot fogadtak. Mindketten a szegény és elhagyatott gyermekek szolgálatát végezték, magukat egyszerűen az Evangélium pedagógusainak nevezve. – Benedetta nővért II. János Pál avatta szentté 2002-ben.