A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
19

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent JÓZSEF, SZŰZ MÁRIA jegyese, JÉZUS nevelőatyja (I. sz.)

 Szent JózsefSzent József

Szent József halála

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szt. Chrysantus és Szt. Daria (†284k) vértanúk. Egy VI. századi szenvedéstörténet szerint Daria eredetileg Vesta-szűz volt, Chrysantus térítette meg. Házasságot színleltek, és környezetükben együtt hirdették Krisztust. Letartóztatásuk és kínvallatásuk után a Via Salarián egy homokbánya mély árkába dobálva elevenen eltemették őket. Ereklyéiket német földön őrzik.

Szt. Innokentyij Komelszkij (XV/XVI. sz.) igumen. Részletes életírása a tatár hordák egyik betörésekor, 1538-ban semmisült meg. Tanítványaitól származó néhány hiteles adat szerint Innokentyij Szt. Nil (máj. 7.) tanítványa volt, mesterével együtt kereste fel Konstantinápoly és Athosz monostorait. Eljutott a Szentföldre is. Szt. Nil utasítására alapított monostort Komel áthatolhatatlan erdőségében, mégpedig Krisztus Színeváltozása tiszteletére. Itt élte le életét. Hosszú évek múltán, érezvén hazatérése közeledtét, így búcsúzott: „Emlékezzetek meg rólam, bűnösről. Leborulva kérlek benneteket, kerüljetek minden szóváltást. Krisztus szeretete és a lelki béke uralkodjék közöttetek, kövessétek hűségesen mesterünk Szent Nil sztarec előírásait.”

B. Marcel Callo (1921–1945) hitvalló. A bretagne-i Rennes-ben lakó kilencgyermekes család második fia. 1934-től nyomdászinas, szenvedélyes cserkész, 1935-től a Keresztény Munkásfiatalok Szövetségének (JOC) tagja. 1943 márciusában sok ezer honfitársával együtt a hitleri Németországba vitték. „Túlságosan katolikus” – hangzott ellene a személyes vád. 1944. ápr. 19-én Gotha egyik börtönébe zárták, onnan okt. 4-én Mauthausen haláltáborába hurcolták, nov. 4-én pedig a szomszédos Güsseni táborba. Ott halt meg márc. 15-én, kevéssel Hitler öngyilkossága és a II. világháború befejeződése előtt! – A hitvalló fiatalt II. János Pál avatta boldoggá 1987-ben.