A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
18

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

JeruzsálemJeruzsálemi Szt. Kürillosz/Cirill (315–387/9) 350-től Jeruzsálem érseke, egyháztanító. Az arianusok elleni küzdelme miatt többször száműzte a császár. A személye elleni támadás során igazhitűségét Damasus pápának (366–384) írott levelében bizonyította. 

Szt. Frigdianus (†588) Lucca püspöke. A hagyomány szerint írországi királyi család leszármazottja. Tanulmányait Rómában végezte, utána Lucca környékén remeteségbe vonult. A köréje csoportosuló tanítványokkal felépítette a ma is álló Szent Márton és Szent Vince templomot. 560-ban Lucca püspökévé választották. 570-ben Lucca és környéke a longobárd hódítók kezébe került. Ettől kezdve a főpásztor elsődleges gondjának tartotta a barbár hódítók evangelizálását. – Bár hazájába nem tért vissza, az írek nemzeti szentjeik között őrzik emlékét.

Szt. Vahan Goltnaci (700–737) örmény vértanú. Goltna terület hercegének, Khosrovnak a fia, az arab megszállás idején született. A kalifa, Abd-al-Malik (685–705) elrendelte valamennyi örmény herceg kivégzését. Egy bezárt templomban valamennyien tűzhalált szenvedtek. Köztük volt Vahan apja is. A családtagokat, gyermekeket fogolyként Damaszkuszba hurcolták. Vahan mindössze négyévesen került rabságba. Az elfogott fiúkat az iszlám törvénye szerint körülmetélték. Vahan is moszlimként nőtt fel, tanulmányai végeztével a helyi kormányzóságon alkalmazták. II. Omár kalifa idején (717–720) örmény társai unszolására azt kérte, hadd térjen vissza hazájába. Engedélyt kapott, de csak azzal a feltétellel, hogy hamarosan visszatér. Nem így történt.

Hazájában megismerkedett keresztény ősei hitével, bűnbánatot tartott, s rokonai késztetésére feleségül vette Siunuk herceg leányát. II. Omár utóda hírül vette Vahan hitehagyását, s üldözőbe vette. Vahan egy távoli monostorban rejtőzött el. Egy idő után a kalifától való félelmükben, maguk a szerzetesek kérték, hogy távozzék. Vahan ekkor elhatározta, hogy Damaszkuszba megy, és nyíltan megvallja Krisztusba vetett hitét. Az úton többen csatlakoztak hozzá, de az utolsó napon Vahon elvált tőlük. Hisam kalifa (724–743) látva eltökéltségét, azonnal halálra ítélte. A szíriai Rusafa városban 737. márc. 18-án, nagyhétfőn, lefejezték. Hét évvel később Artavazd igumen, annak a monostornak az elöljárója, ahol Vahan utoljára megállt, a vértanúság színhelyére ment, s ott összegyűjtve a szemtanúk információit, összeállította Szt. Vahun szenvedéstörténetét. Ez a szöveg fennmaradt.

Szt. Edward (†979) Anglia királya, the Boy King, vértanú. Békés Szent Edgar király fiát Szent Dunstan canterbury-i érsek nevelte. Apja halála után az ifjú utód mindössze három évig uralkodott. Mostohaanyja 979-ben meggyilkoltatta. Neveltjének és királyának Szent Dunstan adta meg a végtisztességet. 

Boldog Celestina DonatiB. Celestina Donati (1848–1925) a Piarista Nővérek közösségének alapítója, az elhagyott gyermekek Anyja. – Boldoggá avatta XVI. Benedek pápa 2008-ban.