A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
16

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Papas (†300k) vértanú. Diocletianus császár keresztényüldözésének idején a kis-ázsiai Lykaoniában nyerte el a mártírhalál pálmáját.

Anazarbe Szt. Julianus (†302k) vértanú. A kilikiai szenátori család fia gyermekkorától keresztény hitben nevelkedett. Diocletianus keresztényüldöző rendelete gyorsan utolérte. Kegyetlen kínzás várt rá. Kivezették a tengerpartra, bezárták egy skorpiókkal és viperákkal bélelt zsákba, s elegánsan behajították a hullámzó tengerbe. Testét később megtalálták, átvitték Antióchiába, ahol Aranyszájú Szent János mondta el temetési dicséretét (laudatio funebris).

Szt. Abbain (V. sz.) monachus. Szt. Patrick ír kortársa, Szt. Ibar unokaöccse. Abbain alapította a leinsteri Kill-Aban apátságot.

Szt. Eusebia OSB (†680k). Szt. Adalbaud és Szt. Rictrude leánya. Anyja Hamay apátságában neveltette, amelyet nagyanyja, Szt. Gertrud alapított. Még nem volt 21 éves, amikor apátnővé választották. Rövid kormányzását a béke, kiegyensúlyozottság jellemezte. 23 éves korában hunyt el.

Szent HeribertSzt. Heribert (970-1021) Köln 27 évesen kinevezett érseke. 1019-ben székvárosa közelében bencés apátságot alapított. Egyházhűsége és lelkipásztori szolgálata jelölték meg életét. Ereklyéit a róla  elnevezett kölni plébániatemplomban őrzik.

Makar Szt. Gergely (†1000k) örmény szerzetes, az arméniai Nikopolisz püspöke. Szolgálatát politikai viszály szakította ketté; a kitaszított püspök francia földre menekült. Pluviers mellett remeteként élt és hunyt el teljes magányban.

B. Jean Sordi OSB (†1183) bencés szerzetes, püspök, vértanú. Cremonában született, szülővárosa Szt. Lőrincről nevezett monostorába lépett. 1155-ben apáttá választották. Mivel a pápát támogatta Barbarossa/Rőtszakállú Frigyes német-római császár ellenében, az uralkodó elkergette monostorából. Mantova környékén remeteként húzódott meg. A pápa, miután letette a város rebellis főpásztorát, a remeteségből hívta meg őt 1174-ben Mantova püspöki székébe. Három évvel később lemondott. Távozásakor egy ismeretlen férfi az egyház javait követelte tőle; mivel semmit nem kapott, meggyilkolta.

B. Jean Amias (†1589) vértanú. Az angliai Wakefield városban született, a családi hagyományt követve szabómesterként dolgozott, s biztosította övéinek a mindennapit. Hitvese halála után a franciaországi Reimsbe ment át, hogy teológiát tanulhasson, hazájában ugyanis erre nem volt lehetőség. 1581-ben pappá szentelték. Visszatért hazájába, de csak rövid ideig folytathatott lelkipásztori szolgálatot. Robert Dalby paptársával együtt Yorkban letartóztatták, s mivel ragaszkodott „római hitéhez”, kivégezték. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.