A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
13

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent EuphrasziaSzt. Euphraszia (+420k) szűz. Konstantinápolyban született a császári családban. Egyiptomba küldték, ahol kiváló monostori nevelésben részesült. Visszatérte után a császár egy dúsgazdag szenátorral akarta összeházasítani. Elutasította a parancsot. Egész életét egy maga választotta monostor rejtekében élte le. Ősrégi biográfiáját tartalmazza az Acta Sanctorum vaskos kötete.

Sevillai Szent LeanderSevillai Szt. Leander (540–600/1) érsek, a vizigótok apostola. Életrajzát fivére és utóda, Szt. Izidor állította össze. Leander Cartagena városában született, monachus lett, majd Sevilla érseke. Nagy Szt. Gergelyt Konstantinápolyban ismerte meg; mély barátság fűzte a leendő pápához. Levelezésük, sajnos, nem maradt meg.

Fennmaradt nővére, Szent Florentina számára írott műve: De institutione virginum et de contemptu mundi, A szüzek intézményéről és a világ megvetéséről. Érseki székhelyén hunyt el. Hazájában egyháztanítóként tisztelik. 

Szt. Niképhorosz (758/9–826/28) hitvalló, 806 és 815 között Konstantinápoly pátriárkája, a képtisztelet legjelesebb teológusa. Örmény Leo császárnak köszönhetően másfél évtizedet töltött száműzetésben. Ott születtek kiváló hittudományi művei és történeti munkái. – Épen maradt testét 847-ben vitték vissza Konstantinápolyba. 

Szent Paulina: az általa alapított monostor romjaiSzt. Paulina (+1107) latin nevének jelentése: a Kicsike. - Előkelő család sarja; boldog házaséletét férjének hirtelen halála zárta le. Egyedül maradt, s  ebben a magányban találta meg igazi önmagát. A türingiai erdőbe vonult vissza, ahol 1106-ban kettős kolostort alapított. - Az életpárjukat vesztett nők és férfiak védőszentje.