A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
30

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Sz. Péter és Sz. Pál, Nemzetségek Doktora: Jerusálemtől fogva körös körül Horvátoknak hirdette a' Kristus Evangeliomát. Rom 15,19 (Kalendarium, Kassa, 1754)

Szt. Erentrudis OSB (VII/VIII. sz.) az ausztriai Nonnberg bencés monostorának alapítója, apátnője, Szt. Rupert püspök (márc. 27.) unokahúga. Nagybátyja 714 körül templomot és monostort épített Nonnberg magaslatán, hogy a bencés nővérek segítsék a terület evangelizálását. – 1624 óta Salzburg város és egyházmegye védőszentje.

B. Cesare Baronius (1538–1607) oratorianus szerzetes, jogász, egyháztörténész, 1595-től bíboros, az újkori hagiographia tudományos kimunkálója. Szerzetesként indult, az alapító Neri Szt. Fülöp vette fel. A fiatal oratorianus tíz éven át a közösség szakácsaként szolgált. Pályája az évek során odáig ívelt, hogy VIII. Kelemen halála (1605) után a konklávé közfelkiáltással őt akarta pápává választani! Baronius ezt erővel megakadályozta. Vissza akart térni lelki otthonába, a római Vallicella-templom melletti rendházba; ott hunyt el másfél év múlva. – Neki köszönhetjük a régi Martyrologium Romanum javított kiadását, valamint az Annales Ecclesiastici 12 hatalmas kötetét.

Boldog Gennaro Maria SarnelliB. Gennaro Maria Sarnelli (1702–1744) nápolyi redemptorista szerzetes, a prostituáltak apostola. Életrajzát maga a rendalapító, Ligouri Szt. Alfonz (aug. 1.) írta meg. – Boldoggá avatta II. János Pál 1996-ban.

Szt. Mikhaél, a Kertész (1752–1770) vértanú. Szegény athéni családban született, tanulásra nem volt lehetősége, így azzal kereste meg a mindennapit, hogy a környező kertekbe öszvéren trágyát hordott. Koholt vádak alapján elfogták, s török bírája minden elkövetett, hogy az iszlám hitére térítse. A bíró előtt csak ennyit ismételt: „Nem leszek török”. Miután elhangzott az ítélet, futva igyekezett a kivégzés helyére, hogy minél hamarabb elnyerje az örök életet. Letérdelt, lehajtotta a fejét, a próbálkozó hóhérra kétszer is rákiáltott: sújtson már erősebben!

Boldog Bazil VelisvkovszkiB. Bazil Velisvkovszki OSBM (1903–1973) bazilita szerzetes, igumen, püspök, vértanú. Sztaniszlavovban született, 1920-ban kezdte meg teológiai tanulmányait Lvovban. 1925-ben pappá szentelték. 1942-ben Ternopil monostorának elöljárójává nevezték ki. Ott tartóztatták le 1945-ben és hurcolták Kijevbe. A halálos ítéletet 10 évi kényszermunkára változtatták. 1955-ben került vissza Lvovba. 1963-ben püspökké szentelték. 1969-ben már mint érseket ismét lefogták, ekkor három évre ítélték. Már közel volt a halálhoz, amikor kiengedték Rómába, onnan a kanadai Winnipegbe jutott. Többé nem kapott erőre, egy év múlva elhunyt.