A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
28

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Lyoni Szent IreneusLyoni Szt. Ireneus (140/160–198/202) Lyon püspöke, egyháztanító. Szmirnában született, nem tudjuk, mikor került Galliába. „Photinosz püspök presbytere volt, s úgy tartják, hogy egykor Polikárpnak, a vértanúnak tanítványa. Miután a 90. életévéhez közel járó Photinosz elnyerte a vértanúság koszorúját, őt állították a helyére. Öt könyvet írt az eretnekek ellen.” (Szt. Jeromos) A hagyomány szerint beszédeivel rövid időn belül kereszténnyé tette egész Lyon városát. 

Szt. Potamianna szűz és Szt. Marcella családanya (†202) alexandriai vértanúk. Origenész tanítványai az alexandriai katekétikai iskolában. Septimius Severus uralkodása idején adták életüket Krisztusért. Potamiannát fokozatosan forró olajba csúsztatták, anyjával rövidebben végeztek.

Ungvári B. Kálmán OSPPE (†1500) magyar pálos szerzetes, jeles orgonista, betegápoló, majd remete. Rendtársa, Gyöngyösi Gergely írásából: „Orgonista Kálmán testvér: ifjúkorától öregségéig buzgón szolgált Istennek. Angyali tekintetű, mindenkivel szeretetreméltó, engedékeny, még öregségében is készséges a szeretet minden gyakorlatára. Irodalommal és tudománnyal is foglalkozott. Aztán kézi munkát végzett. Orvos is volt. Mindenkit gyógyított. Mindig vidám és jókedvű volt. Jóllehet maga is állandóan betegeskedett, mégis a szomorúakat, a gyöngéket, a betegeket vigasztalta, segítette, erősítette. Ungvárott halt meg.”