A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
25

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Anderlechti Szt. Guido (950–1012k) sekrestyés, kereskedő, zarándok. Parasztcsaládban látta meg a napvilágot, kemény munkában nőtt fel. Szerette volna egészen Istennek adni életét, ezért otthagyta szülőföldjét, s a Brüsszel melletti Laken plébániáján beállt sekrestyésnek. Napját a templom szolgálata, ima és aszketikus gyakorlatok szőtték át. Egy brüsszeli kereskedő rábeszélésére betársult az üzletbe, de néhány nap múlva megtudta, hogy áruval rakott hajója elsüllyedt. Megértette, hogy a kereskedés nem az ő hivatása.

Zarándokútra indult, időzött Rómában és Jeruzsálemben. Hét év múlva teljesen kimerülve érkezett vissza, egy anderlechti papnál talált menedéket. Ott hunyt el 1012 körül.

Sírja fölé először egy oratóriumot, majd templomot építettek. Az 1112. jún. 24-én felemelt teste azóta is e templom XII. századi kriptájában pihen. – A mezőgazdasági munkások és a sekrestyések védőszentje.

B. Juan de Espana O.Carth (1123–1160) karthauzi szerzetes. León királyság Almansa városában született, tanulmányait Arles-ban végezte. Harminc hónapot egy remeteségben töltött, majd belépett Montreux karthauzi monostorába. Néhány év múlva már perjelként szolgálta a közösséget.

Nem világos okok miatt két év múlva közösségének néhány tagjával spanyol földről a franciaországi Grande Chartreuse-be menekült. Onnan a Genfi tó mellé küldték új monostor alapítása végett. Kilenc év múlva hunyt el. – Kultuszát a Szentszék 1864-ben ismerte el.

Attaliai Szt. Georgiosz (†1823) vértanú. Gyermekkorában elrabolta egy gazdag török, így moszlimként nevelkedett. Felnőtt korra jutva feleségül vette az aga lányát. Egyszer véletlenül ráakadt szüleire, hozzájuk szökött, s rövid időn belül visszatért az Egyházba. Nyom nélkül el akart tűnni, ezért a kis-ázsiai Kriniben vállalt munkát. A görög forradalom kitörése után a török aga ráakadt, s azonnal lecsukatta. Parancsára megkínozták, majd felakasztották. Holttestét három nap múlva a tengerbe dobták. Egy osztrák hajó legénysége emelte ki a tengerből, s a legközelebbi orosz kikötőben a vértanúknak kijáró tisztelettel temették el.