A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
8

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Iviron monostorának Krisztus ikonja (325)Szt. Gergely (X/XI. sz) athoszi monachosz (szerzetes), Iviron monostorának építője, majd 1019-től elöljárója. 

Szt. Romaricus/Remiré (†653) alapító apát. A hagyomány szerint az ír Szt. Columbanus rendkívül szigorú Regulája alapján 620 körül kettős monostort alapított Remiremont-ban, ahol hat csoport váltakozásával éjjel-nappal megszakítatlanul zengett a „laus perennis” (szüntelen dicsőítés), az istendicsérő ima.

Szt. Pathariosz (VI/VII. sz.) Egyiptomban született, Théba vidékéről érkezett és lett remete Konstantinápolyban. Csodáinak sorát Krétai Szt. András jegyezte fel.

Bánffy Boldog Buzád O.P.Bánffy B. Buzád O.P. és 190 társa, vértanúk (†1241) „Búzád Bánffi Ord. Praed. Nagy úri nemből Apostoli férjfiu, az Ország-dúló Tatárok az Óltár előtt meg-ölik Anno Christi 1241.” (Kalendarium, Kassa 1754)