A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
23

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent EdeltraudSzt. Ethelred/Edeltraud OSB (635k–679) monacha, alapító. Suffolkban született; Kelet-Anglia Annas nevű királyának lánya, nővérei Szt. Sesburg és Szt. Withburg. Szülei kívánságára férjhez ment Tobert hercegéhez. Három év múlva özvegyen maradt, s bevonult Coldingham monostorába; onnan Ely-szigetre került, apátnője lett egy kettős monostornak. Halála után teste épen maradt, kezét ma is Ely-sziget katolikus templomában őrzik. – Évszázadokon át egyike volt Anglia legnépszerűbb szentjeinek. 

Szt. Marie d'Oignies (1177–1213) begina, reclusa. Marie a brabanti (Németalföld) Nivelles-ben született. 14. éve betöltése után szülei férjhez adták. Rövid időn belül a fiatal pár közös megegyezéssel lemondott a házaséletről, vagyonukat szétosztották a szegények között, majd Willambroux lepratelepe mellé költöztek; itt tizenkét éven át szolgálták a betegeket. Férje, teljes magány után vágyódva, 1207-ben Oignies ágostonrendi monostorába lépett, Marie pedig a templom kórusa melletti kis cellába zárkózva folytatta életét. Csak a templomba járt át, ellátta a sekrestyési teendőket.

A rendkívüli kegyelmekkel elhalmozott és jó tettekben gazdag Marie d'Oignies 1213-ban hunyt el, 36 éves korában. – Hivatalosan soha nem kanonizálták, de a hagyomány szerint mindig szentként tisztelték.

Szuzdali Szt. Jevdokija/Eudoxia (†1776) aszkéta, monacha. A Moszkvától északkeletre fekvő Szuzdalban élő családjáról nincsenek adataink. Jevdokija ifjú korától „Krisztusért megvetetten” járta az ima és az aszkézis útját, majd több évtizedet élt az Istenszülő szuzdali monostorában. 1776 szeptemberében hunyt el. – Az orosz pravoszláv egyház 1982-ben vette fel szentjeinek jegyzékébe.

Cafasso Szt. József (1811–1860) A forrongva egyesülő Itália „hétköznapi” szentje, Don Bosco első nevelője, a börtönök védőszentje. Castelnuovoban született, 1833-ban szentelték pappá, három évvel később kinevezték a torinói szeminárium teológia-tanárává. Szigorú vezeklő életet folytatott, keresett gyóntató volt. – „Az olasz klérus gyöngyszeme” – mondta róla 1925-ben az őt boldoggá avató XI. Pius. Kanonizálta XII. Pius 1947-ben.

Boldog Maria Raffaella CimattiB. Maria Raffaella Cimatti (1861–1945) betegápoló irgalmas nővér, Frosinone, majd a Rómától délre fekvő Alatri város kórházának vezetője. 1944-ben Alatrinál súlyos harcok folytak, a szövetségesek lépésről lépésre szorították ki a megszálló német csapatokat. Rengeteg volt a sebesült. Raffaella anya minden katonát elhelyezett, idős kora ellenére ágytól ágyig járt, nagy szaktudással dolgozott, vigasztalt, segített. A katonák egyszerűen csak Mamának szólították. Közben elterjedt a hír: a németek, hogy a szövetségesek további előrenyomulását megakadályozzák, Alatri lebombázására készülnek. Raffaella anya a német főparancsnokságon magánál Kesserling tábornoknál járt közben, s elérte, hogy a haditervet megváltoztassák. – Raffaella anya a II. világháború befejeződésekor hunyt el. – Boldoggá avatta II. János Pál 1996-ban.