A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
21

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Mainzi Szt. Albanus (IV/V. sz.) hithirdető, vértanú, a vandálok áldozata az V. század első éveiben. Mainzi hagyomány szerint Naxos szigetéről indult Itáliába, társaival együtt 385 körül érkezett Mediolánumba. Szt. Ambrus püspök arra buzdította, menjenek az Alpokon túlra, ott evangelizáljanak. Orsus már Aostában vértanúságot szenvedett, Albanus és Theonestus 404 körül eljutott Mainz városáig. Ott Aureus püspök fogadta őket azzal a kéréssel, segítsenek leküzdeni az eretnek tanokat. Még ugyanebben az évben Hunnum helységnél elfogták és lefejezték őket. A hely neve Albansberg; a VIII. században itt épült Albanskloster őrzi emléküket. – Albanus a namuri egyházmegye védőszentje.

II. Szt Archtil (664–744) vértanú. Bakhtan király unokája, Georgia királya. A nyolcvanéves uralkodót, a keresztény hit elszánt védelmezőjét az országot támadó moszlimok lefejezték.

Gonzaga Szent AlajosGonzaga Szt. Alajos SJ (1568–1591) herceg. Lemondva hercegi rangjáról és elsőszülöttségi jogairól, 1585-ben felvételét kérte a Jézus Társaságba. 1590-ben még megkezdte teológiai tanulmányai negyedik évét. Rómában a pestises betegek önfeláldozó ápolása során azonban maga is a járvány áldozata lett. – XIII. Benedek 1726-ban avatta szentté. 

B. John Rigby (1570–1600) vértanú. Egyike azoknak az angliai katolikusoknak, akik kényszerből eljártak az anglikán istentiszteletre, de azután bűnbánatot tartottak, s nyíltan megvallották római katolikus hitüket. Állhatatosságukért életükkel kellett fizetniük.

II. Szt. Luarszab (†1622) vértanú. A Kelet- és Közép-Georgiát magában foglaló Kartli királya. XVIII. századi életrajza szerint apját, X. György királyt, a perzsa sah parancsára megmérgezték, a trónra a 14 éves Luarszabot ültették. 1614-ben a függetlenedési törekvésekre válaszul a perzsák támadást intéztek Georgia két királysága, Kartli és Kacheti ellen. A két király török segítségért folyamodott, mire a perzsák öldökölve végigpusztították Kelet-Georgiát. Népe megmentéséért Luarszab önként I. Abasz sah elé járult, aki azonnal lefogatta, majd hét évig börtönben tartotta, miközben folyton szabadulást ígért, ha fogoly moszlim lesz. Elunva a győzködést, parancsára megfojtották.

Szt. Nikétasz (1717–1732) vértanú. A görög Niszürosz-szigeten született, apja, hogy mentse a családot, moszlim lett. Kisfia, aki a Mehmed nevet kapta, egyik szomszédjuktól tudta meg, voltaképp mi az igazi neve és vallása. Gyorsan elhagyta családját, valahogyan eljutott Korinthoszi Szt. Makarioszhoz, aki visszafogadta az Egyházba. Monostorban élt rövid ideig, a vértanúság kiváltságos kegyelméért imádkozott. Az apát engedélyével Khiosz-sziget fővárosába, Khorába indult, ahol a vámnál tőle is kérték a keresztényekre kötelező adót. Miközben fizetett, egyik ismerőse Mehmed néven köszöntötte, s azt kérdezte, moszlim létére miért fizeti a keresztények adóját. Nikétászt azonnal az aga elé vitték, aki a fiatalt tíznapi kínzás után átadta a dühödt tömegnek. Többször térdre kényszerítették, a hóhér több próbavágást tett rajta, mire ő kamaszosan felkiáltott: „Mit késlekedtek? Öljetek meg, hogy eljussak a menny boldogságába!” 15 évesen nyerte el a vértanúság koszorúját. – Testét a törökök a tengerbe hajították.