A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
20

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Pesaroi B. Micheline OFMtert. (1300–1356) özvegy, ferences harmadrendi. Micheline Metelli az észak-itáliai Pesaroban született hercegi családban. 12 éves korában Malatesta herceghez adták feleségül. Húsz évesen megözvegyült, egyetlen gyermeke is meghalt. ekkor új útra akart térni, de szülei elzárták mint holdkóros bolondot. Valahogyan kiszabadult, otthagyta minden vagyonát, s haláláig alázatos ferences harmadrendi életet folytatott. – Tiszteletét az Egyház 1737-ben hagyta jóvá.

Szt. Nikolaosz Kabaszilasz (1320k–1391k) író, közéleti személyiség. Szülővárosából, Thesszalonikéből Konstantinápoly filozófiai akadémiájára került. Felsőfokú tanulmányai végeztével elkötelezetten szolgálta a politikai és teológiai nézetkülönbségek miatt szétszakított társadalmat. A közélet olykor életveszélyes porondján élve valósította meg azt az eszményt, amelyet Palamasz Szt. Gergely (nov. 14.) által ismert meg. 1347-től néhány éven át Athosz csendjében gyakorolta a szemlélődő imát. Könyvet írt a szent liturgiáról, a Krisztusban való életről és a szentségekről. – A Konstantinápolyi pátriarkátus 1983-ban ismerte el kivételes életszentségét.

B. Paul Xinsuki SJ (†1626) japán jezsuita, katekéta. Nagaszakiban fogták el, elevenen elégették. – IX. Pius avatta boldoggá 1867-ben.

B. Thomas Withbread SJ (†1679) jezsuita vértanú. Essexben született, a franciaországi Szt. Omerben végezte tanulmányait, 1635-ben kérte felvételét a Jézus Társaságba. Ő lett az angliai misszió vezetője. A római pápa által szervezett összeesküvés címén három társával együtt halálra ítélték, azzal vádolva, hogy meg akarták ölni II. Károly királyt, az anglikán egyház fejét. Tyburnban felakasztották. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.