A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
17

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Alène de Forest (†640) szűz, vértanú. Brüsszel közelében született. Ifjú korában, szülei tudta nélkül, megkeresztelkedett a foresti templomban. Apja, meghallván a hírt, katonákat küldött elfogására. Egyikük útközben bántalmazta, kardjával rásújtva levágta egyik karját. Alène elvérzett, így keresztségi ártatlanságban hunyt el. Forestben temették el. Sírja mellett 1105-ben bencés apácamonostor létesült, 1582 óta itt őrzik ereklyéit. – Vértanúságának történetét egy XII. századi vita örökítette meg.

Eskandéli Boldog Máté (Prokkop P.)Eskándéli Máté, Budai Remete, martyr (Kalendarium Kassa, 1754) Eskandéli B. Máté (XI. sz.) hithirdető, vértanú. Világi keresztény férfi, zarándok Jeruzsálemben, a Sínai-hegy magányában remete. Őseink hazáját keresve Kínába jutott, ott hirdette Krisztust. Napról napra nőtt a keresztények száma... Szemet szúrt a bonzok előtt, szent hitéért elvérzett. (RMSz

Portugáliai B. Teresa Castilia királynője, és húga B. Sancia szűz (XII/XIII. sz.) I. Sancho (1185–1211) portugál király leányai. Teresa León királyának, IX. Alfonsonak (1211–1223) lett hitvese. Három gyermekének születése után 1196-ban visszatért hazájába, Coimbrában élt. Sancho király halála után annak fivére, II. Alfonso meg akarta őt fosztani törvényes örökségétől, tervét csak III. Ince pápa közbelépése hiúsította meg. Megundorodva a bűn világától, Teresa helyreállította Coimbra melletti egykori bencés monostorát, bevezette a ciszterci Rend Reguláját, s maga is a közösség tagja lett. 1230-ban rövid időre elhagyta a monostort, hogy megvédje három gyermeke törvényes jogait.

Húga, Sancia Szt. Ágoston Regulájával egy másik monostort alapított. Egyszer még meglátogatta Teresa nővérét, utána röviddel, 1229-ben elhunyt. Teresa két évtizeddel később 1250-ben halt meg. Húga mellé temették.

1617-ben Teresa testét épen találták. – A két nővért XI. Kelemen 1705-ben avatta boldoggá.

Portugáliai B. Ferdinand (1402–1443) vértanú. I. János és Lancaster Philippa fia, „a jó herceg”. 1437-ben Henrik bátyjával együtt ő is hajóra szállt Tanger (Gibraltár, É.-Afrika) meghódítására. Két hónapi ostrom után lemondtak elfoglalásáról, elfogadták a békefeltételeket, köztük Ceuta (Gibraltár) visszaadását. Ferdinand és kíséretének tizenkét tagja túszként maradtak Tanger-ben. Onnan a mórok átvitték őket Arzila városba. Itt hat hónapig várakoztak. A portugál főurak ugyanis tiltakoztak a korábban meghódított Ceuta visszaadása ellen, ezért a mórok 1438 májusában Fezbe hurcolták, ahol rabszolgaként dolgoztatták. A kiváltására irányuló tárgyalások sorra meghiúsultak, mivel Fez szultánja és a nagyvezír csillagászati összeget követeltek. Az elgyöngült és meggyötört herceg 1443-ban elhunyt. Eltorzított testét lábánál fogva a városfalra akasztották. – Szenvedéstörténetét titkára, akinek 1451-ben sikerült kiszabadulnia, foglalta írásba.

Novgorodi Szt. Ananija (XVI. sz.) monachus, ikonfestő. A hagyomány szerint harminchárom éven át egyszer sem hagyta el monostorát. Az orosz egyház hivatalosan nem kanonizálta, de jóváhagyta nyilvános tiszteletét.