A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
14

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Khioszi Szt. Izidor (†250) vértanú. Az alexandriai származású férfit a keresztényüldöző Decius császár parancsa értelmében 250-ben egy kútba hajították; mivel nem pusztult el, karddal végeztek vele. A kút fölé később templom épült, vizét gyógyító erejűnek tartották.

I. Szt. Methodiosz (789k–847) pátriárka, hitvalló. A szicíliai származású fiatal a konstantinápolyi Khenolakkosz monostorába lépett, a képrombolási harc idején már igumenként szolgálta a közösséget. 815-ben Szt. Niképhorosz letett pátriárka védelmében Rómába indult, ott szentelték pappá. 820 körül tért vissza a képek tiszteletére vonatkozó pápai dokumentummal. Szerette volna elérni a letett pátriárka visszahívását. II. Mikhaél császár (820–829) kegyetlen választ adott: azzal a váddal, hogy Rómában megrágalmazta a császárt, Methodioszt megkorbácsoltatta; ezt követően a bithüniai partoknál fekvő Szt. András-szigetre toloncolták, összezárták két banditával. A 829–838 között csontvázzá aszott Methodioszt tovább hurcolták, majd váratlanul elengedték. Methodiosz azonban csak Theophilosz császár (829–842) halála után térhetett vissza monostorába. 843 tavaszán Konstantinápoly pátriárkájává választották. A Hagia Sophiában tartott beszédében a kölcsönös megbocsátásra szólított fel. A VII. Egyetemes Zsinaton helyreállította a képek tiszteletének gyakorlatát. A képrombolás mellett kitartó papokat és püspököket letette.

847-ben fogalmazta meg végrendeletét: bocsánatot kért mindazoktól, akiket személyesen megbántott, ő maga mindenkinek megbocsátott. Gyötrelmeit tisztító szenvedésként fogta fel. 847. jún. 14-én hunyt el.

Szt. Misztiszláv (†1184) herceg. Rosztiszlav herceg legkisebb fiát, Szmolenszk és Novgorod fejedelmét csak néhány vonással rögzíti az orosz hagyomány. A szegények szolgálata, az üldözött keresztények iránti együttérzés és az orosz föld szeretete jellemezte. Fiatalon hunyt el, megáldva családját és szeretett hazáját. A novgorodi Szt. Szofia-templomban temették el.