A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
13

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Aquilina (†309) szűz, vértanú. A palesztinai Byblonban, tizenkét éves korában, hosszú kínzás után szenvedett vértanúhalált Krisztusért.

Szt. Fandilas (†853) hispániai vértanú. Granadában született, a cordobai mozarab iskolában tanult. A Cordoba melletti Pignamella monostorába lépett, néhány év múltán ott szentelték pappá. Röviddel utána, 852-ben tört ki az I. Muhamed emír által elrendelt keresztényüldözés. Fandilas önként állt a kádi elé. Esetét maga az emír bírálta el: 853. jún. 13-án lefejezték.

Páduai Szt. Antal OFM (1190/5–1231) egyháztanító. Fernando Lisszabonban született, előkelő családban. Előbb Szt. Ágoston Szabályozott kanonoki közösségébe lépett, 1219-ben szentelték pappá. 1220-ban átlépett a Kisebb Testvérek nemrégiben alapított közösségébe. Itt kapta az Antonio nevet. 1221-ben Assisiben részt vett a „gyékényes káptalanon”, ahol megismerte Szt. Ferencet. A Forli melletti remeteségbe küldték; itt kellett egyszer beugrania egy prédikációval. Ettől kezdve az igehirdetés lett legfőbb apostoli feladata.

Bolognában megvetette egy ferences teológiai főiskola alapjait. Prédikált IX. Gergely előtt, aki megcsodálta a Szentírásban való jártasságát. A pápa parancsára beszélt különböző nemzetiségű tömegeknek is, szavait mindenki megértette. Összeállította az igehirdetés egy kézikönyvét (Sermones Dominicales) és a szentekről szóló beszédgyűjteményét. Nagyböjti beszédeiben rendkívüli erővel hívott bűnbánatra, felemésztve utolsó fizikai tartalékait. Halála előtt húsz nappal Camposanpiero magányába vonult vissza, egy hatalmas diófához illesztett kis cellába. Érezvén a vég közeledtét, kérte, vigyék vissza Padovába. Útközben, Arcella kis kolostorában hunyt el. – Halála után egy évvel, 1232. máj. 30-án IX. Gergely szentté avatta. 

Szt. Nicolas Thé (†1839) vértanú. Vietnami katona, akit keresztény hite megvallása miatt kettévágták. – Szentté avatta II. János Pál 1988-ban.