A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
12

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Remete Szent OnuphrioszRemete Szt. Onuphriosz (†400k) Közel hetven évet élt teljes remetemagányban a felső-egyiptomi Thébaisz vidékén. Életírásának szerzője kortársa, az ugyancsak remete Paphnutiosz. 

Szt. Petrosz athoszi remete (VII. sz.) a hagyomány szerint ő volt az első remete a görög Khalkidike félszigeten, ahol ma Athosz, a szerzetes köztársaság monostorai állnak. Fiatalon 667-ben Szíriában harcolt az arab hódítók ellen, fogságot is szenvedett, de sikerült megszöknie. 681-ben vonult el a Szent Hegyre. Halála évét nem ismerjük.

Utrechti Szt. Odulfus (†855) monachus. Életéről egy X. századi forrás tudósít. A frank Ludgis Oorschoot fia Utrecht város iskolájában tanult, pappá szentelték. Néhány évig tartó lelkipásztori tevékenysége után az utrechti székesegyház mellett emelt Szt. Márton-monostorba lépett. Federik püspök kérésére vállalta Stavoren egy új templomának szolgálatát, de kikötötte, hogy halála előtt visszatérhessen monostorába. Így is történt. Elhunyt 855-ben.

Szt. Eskil (†1038) püspök, vértanú. Angolszász eredetű hithirdető a skandináv félszigeten. Életét, lelkipásztori szolgálatát és vértanúhalálát a XIV. századi Eskille flos praesulum k. himnusz örökítette meg.

Szt. Juan de Sahagún OSA (1430k–1479) Az ibériai León királyságban fekvő Sahagun városban született, iskoláit a helybéli bencéseknél kezdte, de anyagiak híján félbe kellett szakítania. A burgosi püspökségben vállalt munkát. Itt folytathatta tanulmányait, 1453-ban pappá szentelték. Mindenféle anyagi juttatásról lemondva a Szt. Gadea-kápolna mellé költözött, s káplánként a legszegényebbeket kereste és szolgálta. 1457-től a salamancai egyetemen kánonjogot tanult. Rövidesen Salamanca hivatalosan kinevezett szónoka lett. Az egyetemi várost a nemesi családok viszálykodása és bűnözők rémtettei tartották rettegésben. Juan prédikált, gyóntatott, látogatta a betegeket, gyógyítgatta a lakosság testi-lelki sebeit. 1463-ban belépett Szent Ágoston rendjébe. Minthogy a városban ismét tombolt az ellenségeskedés, elöljárói visszaküldték régi apostoli területére.

Az erkölcstelenséget ostorozó beszédeivel sikerült magára haragítania az érintetteket. Nyilvánosan nekitámadtak, halállal fenyegették. 12 évi szolgálattal sikerült elérnie, hogy a legveszedelmesebb ellenfelek egyetértési nyilatkozatot írtak alá.

Kolostorában kétszer viselte a perjeli tisztséget. 1479 nagyböjtjében közeli haláláról beszélt. Valószínűleg egy nő mérgezte meg, akinek erkölcstelen életvitelét többször bírálta. – XII. Ince avatta szentté 1691-ben. Salamanca védőszentje.

Szt. Sztyepan Komeljszkij (†1542) oroszföldi remete, monachus. Vologdában született előkelő családban. Alapos képzés után titokban elhagyta otthonát, s a Komeli-tó partján húzódó sűrű erdőben remeteségbe vonult. 1534-ben Szt. Miklós tiszteletére monostort alapított. Nyolc éven át vezette a közösséget. Itt fejezte be erényekben gazdag életét. – Az orosz pravoszláv egyház egy XVI. század-végi feljegyzés alapján őrzi emlékét.

Boldog Florida CevoliB. Florida Cevoli OSCCap (1685–1767) Lucrezia Elena pisai grófi családban született. 18 éves korában előkelő környezete legnagyobb elképedésére az umbriai Città di Castello kapucinus klarissza kolostorába lépett. Itt kapta a Florida nevet. Újoncévében Giuliani Szt. Veronica (júl. 9.) volt mesternője.

Florida nővér végezte a közösség szolgálatát: a konyhán, a betegszobában, kenyérsütéskor, a portán, később a novíciák mellett. 1716 után apátnővé választották. A szenvedő Jézussal egyesülten szolgált és imádkozott a hit terjedéséért, a közösség munkájának jövedelméből segítette a szegényeket, különösen a családokat, méltányos bért fizetett a kolostor szolgálatában álló munkásoknak.

Szegény bűnös vagyok – vallotta –, kérem, imádkozzanak megtérésemért!” 1767. jún. 12-én lépte át a boldog örökélet kapuját. – Boldoggá avatta II. János Pál 1993-ban.