A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
10

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Dominici B. János OP (1357–1418/9) raguzai érsek, bíboros, magyarországi apostoli követ. A szegény firenzei család fia kézműves mesterséget tanult, 18 évesen bekönyörögte magát a domonkos rendbe szolgáló testvérként. Félszeg volt, nyelvhibával küszködött, de erős akarattal rendje egyik legnagyobb hatású szónoka lett. Tudásánál csak életszentsége volt nagyobb. Szoros lelki kapcsolatban állt kora és rendje lelki megújulásán fáradozó képviselőivel, így Szienai Szt. Katalinnal (ápr. 29.) és Capuai B. Raimunddal (okt. 5.). Mint tartományi elöljáró több új kolostort alapított, kódexíró műhellyel (maga is ügyes iniciálé-festő volt.)

1406-ban XII. Gergely követté nevezte ki, püspökké szentelte, majd bíborossá kreálta. A szentéletű raguzai érseket Zsigmond magyar király és német-római császár hívta meg Magyarországra, ahol vészesen terjedtek a huszita tévtanok. János érsek rövid időn belül megtanult magyarul. Egyszerű domonkos vándorszónokként kezdte meg működését a huszitizmustól leginkább megfertőzött Felvidéken. Nem is vált meg többé Magyarországtól. Budán állapodott meg, innen kiindulva folytatta népmisszióját.

Amikor érezte, hogy küldetése befejezéséhez közeledik, összehívta a magyar főurakat, s mivel látta a török fenyegető közeledését, egyetértésre buzdította őket. Halála előtt megáldotta az egész magyar népet.

Már ravatalánál megkezdődtek a csodák. Földi maradványait, kívánságának megfelelően, a pálosok budaszentlőrinci kolostorában helyezték el. Sírja, ami hosszú időn át nemzeti zarándokhely volt, Buda elfoglalásakor pusztult el. – Dominici Jánost, akit a magyar nép „Isten angyala nálunk” néven emlegetett, XVI. Gergely avatta boldoggá 1840 körül.

Szt. Ivan Tobolszkij (1651–1715) metropolita. Tanulmányait a Kijevi Teológiai Akadémián végezte, ugyanott tanított nyolc éven át. Vonzotta az ősi barlangkolostor, s valóban ott kapta meg a szerzetespapi tonzúrát. 1697-ben szülővárosa, Csernyigov püspöke lett, 1711-ben a szibériai Tobolszk metropolitai székébe került. Hatalmas kiterjedésű egyházmegyéjének lakosai még alig hallottak Krisztusról. Iván metropolita megszervezte az evangelizálást, hithirdetői még Kínába is eljutottak.

Nagy Péter cárnak előre megmondta, hogy győzelmet fog aratni a svédek felett. Ismerve átköltözésének idejét, 1715. jún. 10-én elvégezte a reggeli liturgiát, majd szeretetlakomát tartott a környék szegényeinek, utána visszavonult. Délután az Istenszülő ikonja előtt térdelve találtak rá, holtan. – 1916-ban kanonizálták.

AthoszAthosz vértanú szerzetesei (XIX. sz.) A török a Szent Hegyen és Thesszalonikében mészárolta le őket 1821–1823 között. 

 

 

 

 

 

 

Boldog emlékű Antoni Gaudi i CornetB.e. Antoni Gaudi i Cornet (1852–1926) „Isten mérnöke”. A spanyolországi Reus városban született, édesapja üstkovács műhelyben dolgozott. Gyermekkorától kezdve szívesen forgolódott a szerszámok között. Középiskoláit a piaristák líceumában végezte, onnan Barcelonába került, hogy építészetben képezze magát. 1883-ban már őrá bízták a barcelonai Szent Család templom építését.

Odaadó szeretettel övezte a Madonnát, építő szolgálatát Isten dicséretének tartotta. A Pedrera híres palotáját a Rózsafüzér Királynője iránti tisztelete ihlette.

Szeretett volna szegények között meghalni. Vágya teljesült. Villamos gázolta el, a mentők a Szent Kereszt szegénykórházba vitték. Ott halt meg 1926. jún. 10-én. Utolsó szavai: „Amen. Istenem.” – Sírja a barcelonai Szent Család templomban.