A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
6

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Hilarion (†845) monachus, hitvalló. A konstantinápolyi híres Dalmata-monostor szerzetese, majd igumenje, a képrombolással szemben a képtisztelet meghurcolást, száműzetést szenvedett jeles bajnoka. 811-ben a képromboló Örmény Leó császár száműzte, csak 842-ben térhetett vissza monostorába. Közösségét újra választott elöljáróként szolgálta még négy évig, haláláig.

Szent Norbert és Szent ÁgostonXanteni Szt. Norbert (1080/3–1134) a praemontrei kanonokrend alapítója (1121), Magdeburg érseke és védőszentje. Életírása és alapításának története két kéziratban is fennmaradt. A németalföldi Gennepben született előkelő családban. A xanteni Szt. Viktor-káptalannak lett tagja, de nem szándékozott egyházi pályára lépni. Gazdag volt, családját a császár is nagyra becsülte.

Teljes pálfordulása 1115-re tehető. A siegburgi monostorba vonult el, szigorú vezeklő életet folytatott, felszentelése után mezítlábas vándorprédikátorként járta a környéket.

Prémontré (álmában „előre megmutatott”) völgyében alapította meg Szt. Ágoston Regulája szerint első kolostorát. 1126-ban elnyerte a pápai jóváhagyást. Ugyanebben az évben Magdeburg püspökévé szentelték. A császárok s pápák tanácsadója magát haláláig egyszerű vándorprédikátornak tartotta. Egyetlen hitelesnek mondható írása sem maradt fenn. – XV. Gergely 1621-ben engedélyezte nyilvános tiszteletét. A rendalapító Szt. Norbert Magdeburg védőszentje. 

Boldog Rafael Guizar ValenciaB. Rafael Guizar Valencia (1878–1938) püspök. A mexikói Cotija városban született 11 gyermekes családban. 9 éves korában meghalt édesanyja. A jezsuiták kollégiumában tanult, itt érlelődött meg benne papi hivatása. Zamora szemináriumában végezte a teológiát, 23 éves korában szentelték. Néhány évi lelkipásztori szolgálat után volt szemináriuma lelki igazgatója lett. Tanítását áthatotta az Eucharisztia és a Madonna iránti szeretet.

Az egyházellenes hangulat légkörében Mexikó fővárosában nyomdát alapított (1911), de ezt a forradalmárok rövid időn belül bezárták. Halálra keresték, állandó lakóhely hiánya, veszélyek és nélkülözés közepette élt. Álruhában, orvosként vagy muzsikusként, olykor bazárárusként tűnt fel, hogy teljesítse lelkipásztori szolgálatát. 1915-ben az USA-ba menekült, egy év múlva Guatemalába, Kubába is átjárt missziózni. 1919-ben Kubában érte püspöki kinevezés: a mexikói Veracruz főpásztora lett. 1920-ban tudta átvenni egyházmegyéjét. Járta a reá bízott terület lakosságát, gyóntatott, segítette a földrengés sújtotta vidék lakosait, titkos találkozókat szervezett. 1921-ben sikerült helyrehoznia és megnyitnia Xalapa régi szemináriumát, de az éppen helyrehozott épületet a forradalmi kormány azonnal lefoglalta. Ekkor átköltözött Mexikóváros szemináriumába, ahol illegálisan 15 éven át működött. Ez az egyetlen szeminárium maradt csak meg az országban.

Tizennyolc éves püspöki szolgálatából kilenc évet száműzetésben töltött, állandó halálveszély közepette. Volt bátorsága ahhoz, hogy egyszer felkeresse egyik üldözőjét, vállalva, hogy áldozat legyen, cserébe viszont engedélyezzék a szabad vallásgyakorlást.

1937 decemberében, miközben Cordovában tartott népmissziót, szívrohamot kapott. Többé nem állt lábra. Mexikóvárosban hunyt el, Xalapa székesegyházában temették el. A „szent püspök” sírjánál ma is ezrek kérik közbenjárását. – Boldoggá avatta II. János Pál 1995-ben. 

Szent Bonifacia Rodriguez CastroSzt. Bonifacia Rodriguez Castro (1837–1905) a Szt. József Szolgálói kongr. spanyol alapítója. Fiatal korától kemény, munkás életet élt, lassan így alakult ki benne a Názáreti Ács követésének gondolata. A „Názáreti műhely” 1874-ben szerzetesközösséggé alakult, mely az Alapító számára a megpróbáltatások sorozatát jelentette. Szinte számkivetve hunyt el; földbe hulló magnak tartotta magát, alapítását rábízta az Aratás Urára. – Boldoggá avatta II. János Pál 2003-ban, kanonizálta XVI. Benedek 2011-ben.