A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
5

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Gázai Szt. Dorotheosz (500k–560/80) palesztinai monasztikus író. A tehetős család fia igényes neveltetésben részesült; fiatalon belépett Szeridosz apát Gáza melletti monostorába. 540 körül megalapította saját monostorát. Lelki tanítását a Didaszkalia foglalja össze. Művét később lefordították szír, grúz, arab és egyházi szláv nyelvre.

Szt. Yakub (633k–708) Edessza püspöke, szentírástudós. Az antiochiai egyházmegye Endeba településén született, Qennesrin monostorában ismerte meg a görög nyelvet és a szentírástudományt. Felsőfokú tanulmányait Alexandriában folytatta, Antiochia pátriárkája 684-ben szentelte Edessza főpásztorává. Mivel sikertelenül próbálkozott egyházmegyéje monostorainak megreformálásával, négy év múlva elhagyta székhelyét, s visszavonult a kaysumi Szt. Jakab-monostorba, ahol egy évtizeden át szentírástudományt tanított. Egy másik monostorban újabb kilenc évet szentelt a Szentírás tanulmányozásának. Javította, ill. újrafordította az Ószövetség szír nyelvű fordítását. Ebben a Tell 'Adda-monostorban hunyt el 708. jún. 5-én.

Szent BonifaciusSzt. Bonifacius/Winfrid OSB (673k–754) angolszász bencés, Germania missziós püspöke (732), a germánok apostola, vértanú. A németalföldi Utrecht melletti Dokkumnál ölték meg 52 tagú kíséretével együtt. Testét a fuldai monostorban helyezték el. Ez a sír lett a német katolikusok szellemi-lelki központja. Összes műveit 1844-ben adták ki. – Szülőföldje, Anglia, 756-ban Nagy Szt. Gergely és Canterbury Szt. Ágoston társaságában Winfridet is a szigetország védőszentjévé nyilvánította. 

Szt. Sanctius/Sancho (†851) vértanú. A franciaországi Albiban született, családjából kiragadva hadifogolyként még gyermekkorában a spanyolföldi Cordobába hurcolták. A mór fejedelem udvarában nevelkedett, az emír mellett teljesített testőr-szolgálatot. Mivel elutasította az iszlámot, a mórok karóba húzták.

Szt. Igor (†1147) vértanú. Szt. Vlagyimir fejedelem és Anna bizánci hercegnő leszármazottja, 1146-tól Kijev fejedelme. Árulás folytán alig néhány hét múlva Izjaszlav pereszljavi herceg fogságba vetette. Igornak csak annyit engedett meg, hogy monostorba léphet. Igor a Szt. Feodoszij-monostor szerzeteseként tett ünnepélyes fogadalmat.

1147. szept. 18-án, miközben az Istenszülő ikonja előtt imádkozott, a feltüzelt kijevi nép rárontott és lemészárolta. 1150. jún. 5-én Vszevolod, Csernyigov hercege, fivére ereklyéit a Színeváltozás-templomban helyezte el. – Bár Igor fejedelmet politikai okokból ölték meg, a haldokló Krisztus türelmével viselt kínszenvedése miatt népe és az Egyház vértanúként tiszteli.

Portugáliai B. Ferdinand (1402–1443) vértanú. I. János portugál királynak a fia. Fiatalon egy ciszterci lelkiségű, de harcos szellemű lovagrendbe lépett. Afrikában hadjáratot vezetett a mohamedán mórok ellen, de a marokkói Tanger-nál vereséget szenvedett. Elfogták, bebörtönözték. Öt évet húzott le egyetlen panaszszó nélkül. Zárkájában hunyt el végkimerülésben. – Kultuszát az Egyház 1470-ben hagyta jóvá.