A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
6

Világtörténelem szentjeink nyomán

Myrai Szt. Miklós (+350k) hitvalló, a kisázsiai Myra püspöke. Fiatal éveiben sokat szenvedett a keresztényüldőzéstől, de később, az idők változásával már részt vehetett az I. Nikaiai Zsinaton. - Legendája szerint három szegény leányt úgy mentett meg a szégyentől, hogy titokban pénzt dobott be házukba. Népszerűsége mindmáig töretlen.

Római Szt. Asella szűz (334–405k) Kora ifjúságától Krisztus odaadó követője. Nevének jelentése: „kis csacsi”.

Boldog Maria del Carmen SallesB. Maria del Carmen Sallés y Barangueras (1848–1911) A Szeplőtelen Szűzről nev. Misszionárius Tanító nővérek kongregációjának alapítója, a XIX. században szervezetten induló nőnevelés egyik jeles úttörője. – Boldoggá avatta II. János Pál 1998-ban.

Scheffler B. János (1888–1952) püspök, vértanú. Sváb parasztcsalád szülötte. Szatmárnémeti gimnazistaként már kispap. 1910-ben szentelték pappá. Püspöke, Dr. Boromissza Tibor, Rómába küldte, ahol egyházjogi doktorátust szerzett. Visszatérve középiskolában és a teológián tanított. 1926-ban részt vett a chicagói Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. A második bécsi döntés után különválasztották a szatmári és a nagyváradi egyházmegyéket. XII. Pius 1942. márc. 26-án kinevezte szatmári megyéspüspöknek. Serédi Jusztinián esztergomi bíborosérsek 1942. máj. 17-én a szatmári székesegyházban szentelte püspökké. Az új főpásztor jelszava: „Ut omnes unum sint!” ("Hogy mindnyájan egyek legyenek") ugyancsak időszerű lett! 1944. szept. 16-án bombatalálat érte a püspökséget. Huszonegyen haltak meg, köztük hét pap. Ő éppen távol vizitált. A Pápa 1948-ban ismét egyesítette a szatmári és a nagyváradi egyházmegyét. Mivel Scheffler püspök határozottan elutasította a békepapi mozgalom tervezetét, 1952. márc. 11-én letartóztatták, Bukarestbe szállították, majd szept. 12-én Jilavara hírhedt földalatti börtönébe vetették. Ott halt meg dec. 6-án.