A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
30

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Emeleia (†372k) családanya. Kappadókiai id. Baszileiosz hitvese, tíz gyermek anyja, köztük négy szent: Makrina, Baszileiosz, Nüsszai Gergely és Szebasztei Péter. Férje halála után (349) a Szt. Makrina által alapított monostorban fejezte be csodálatraméltó életét.

Castiliai Szent III. Ferdinand Castiliai Szt. III. Ferdinand király (1198–1252) hitvalló. IX. Alfonz és Castiliai Berenguela fia, az egyesített León tartomány és Castilia királya. Egész életét az iszlám elleni küzdelem foglalta le. – Kanonizálta X. Kelemen 1671-ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Jeanne d'ArcSzt. Jeanne d'Arc (1412–1431) az Orléans-i Szűz, vértanú, Franciaország védőszentje. Az angolok által máglyahalálra ítélt 19 éves leány utolsó hallható szava: „Jézus...” – X. Pius avatta boldoggá 1909-ben. Kanonizálta XV. Benedek 1920-ban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szt. Giuseppe Marello (1844–1895) püspök. Az olaszországi Aqui főpásztora, a munkásifjúság apostola, a Szent József Oblátusok kongregációjának alapítója. – Boldoggá avatta II. János Pál 1993-ban, ugyanő kanonizálta 2001-ben. 

Szent Giuseppe MarelloSzent Giuseppe Marello
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Otto Neururer (1882–1940) vértanú. Tizenkét gyermek közül az utolsóként látta meg a napvilágot az ausztriai Piller hegyi község földműves családjában. Az apa halála miatt az egész család megélhetésének gondja az el-elbátortalanodó anya vállára nehezedett. Ez a tulajdonság megjelenik majd Ottó jellemében is, okot adva hősies küzdelemre. Félénk gyerek, az iskolában hallgatag.

Az I. világháború előtt az észak-tiroli Brixen város püspöki székhely volt. Ottó itt végezte tanulmányait előbb a kisszemináriumban, majd a teológiai főiskolán. Első miséjét szülőfalujában mutatta be. A következő években káplánként működött. Amikor 1938-ban a nácik uralomra jutottak, megindult az osztrák katolikus egyház vad üldözése. A mélyen vallásos tiroli lakosságból ezreket hurcoltak el, számos papot ítéltek halálra. Ebben az évben Ottó Neururer az Innsbruck melletti Götzens plébániáját vezette. Egy alkalommal azt tanácsolta egy fiatal leánynak, ne menjen férjhez egy elvált és kétes hírű férfihez, – akiről később kiderült – a tartomány náci gauleiterének a fia. A következmény nem maradt el: azzal a váddal, hogy rossz hírét kelti a germán házasságnak, a plébánost letartóztatták. Dachauba, majd Buchenwald koncentrációs táborába, a szadista kínzások poklába került.

Boldog Otto Neururer

Egy rab kérését, hogy keresztelje meg, bár provokációra gyanakodott, lelkiismerete szavát követve nem merte elutasítani. Két nappal később a láger halálbunkerébe vitték, felakasztották.

Tirol népe a „keresztény házasság védőszentjeként” tiszteli vértanú-földijét. – Boldoggá avatta II. János Pál 1996-ban.