A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
27

 

 

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent PhanurioszSzt. Phanuriosz (IV. sz.) vértanú. Rhodosz és Kréta ősi védőszentje. Szentként való tiszteletét egy XII. századi csoda-gyűjtemény tanúsítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canterbury Szent ÁgostonCanterbury Szt. Ágoston OSB (†604/5) érsek, az „angolszászok apostola”. Ővele kezdődött a szigetország széleskörű evangelizálása. Nagy Szt. Gergely a római Mons Caelius Szt. András-monostorában élő bencés szerzetest 596-ban küldte át angol földre. Fáradságos munkájával megszervezte Canterbury, London és Rochester egyházmegyéket. Imádságos életéről és működéséről Szt. Beda Venerabilis számol be. – Írország és Anglia sürgető kiengesztelődéséért kérik közbenjáró segítségét. 

Canterbury Szent Ágoston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temesvári Boldog Pelbárt (Prokop P. grafikája)Temesvári B. Pelbárt OFM (†1504) Pelbárt barát Tömös-Vári Fiu: Budán boldogúl ki-múlik. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Temesvári B. Pelbárt OFM (1440–1504) Már teológusként lépett a ferences rendbe, annak is szigorú, obszerváns tartományába. Krakkói kiképzése után teológiát tanított Budán, közben prédikált a város népének. 1489-ben tette közzé a szentekről szóló beszédeinek gyűjteményét. Magyarázta a zsoltárokat. Műveit német és francia területen nyomtatták. Egy-egy művének (Stellarium, Pomerium, Rosarium) kiadása a húszat is elérte. Gondolatai, eszméi, tanítása hatottak egész Európára.

Ő maga egyszerű népszónok akart maradni, szegény, de magát állandóan képző, tudós ferences barát. Nemcsak hirdette, hanem élte is a szegénység, a tisztaság, az alázat és a szeretetszolgálat erényeit. – A ferences rendben a boldogok között tartják számon. 

B. Margaret Pole (1473–1541) vértanú. Mivel szüleit korán elveszítette, IV. Edward király gyermekeivel együtt nevelkedett. 1491-ben VII. Henrik parancsára feleségül ment Richard Pole nemes úrhoz. 1503-ban özvegyen maradt öt kicsi gyermekével. Aragóniai Katalin udvarhölgyeként megkapta az 1499-ben Edmund fivére kivégzésekor elkobzott családi javakat. 1516-ban megbízták a kis Mária hercegnő nevelésével.

1533-ban, mivel ellenezte VIII. Henrik és Boleyn Anna házasságát, megfosztották minden tisztségétől, el kellett hagynia a királyi udvart. 1538. nov. 13-án letartóztatták, 1539-től két évig a hírhedt londoni Tower börtönében szenvedett. 1541. máj. 27-én felségárulás vádjával, megfosztva őt a védekezés minden lehetőségétől, halálra ítélték, és a Tower udvarán lefejezték. – 1886-ban XIII. Leo avatta boldoggá.