A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
25

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Dodo Garegeli (VI. sz.) georgiai monachus. Élettörténetét a X. században foglalták írásba.

Kelet-Georgia Kacheti tartományában született, hivatását keresve David Garegeli tanítványa lett. Mestere, a monachusok magas száma miatt, újabb alapításra kérte fel. Így született meg az Istenanya Nevének tiszteletére épített dodorkai monostor.

Elhunyt az 500-as évek végén. A georgiai egyház a húsvét utáni hét szerdáján emlékezik meg róla.

Szent Beda VenerabilisSzt. Beda Venerabilis OSB (673k–735) egyháztanító. Egyszerű bencés szerzetesként az angliai Jarrow monostorában élt gyermekkortól, tanult, imádkozott, írt és tanított haláláig. Utolsó szavai: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek... „Anglia történetírásának atyja.” – Sok évszázados kultuszát XIII. Leo hagyta jóvá 1899-ben. 

Szt. Dimitrij (1480–?) herceg, hitvalló. Hosszú családi küzdelem után 1491-ben saját rokona, III. Iván nagyherceg ítélte Dimitrijt és fivérét életfogytiglan tartó börtönre. Testvére később kiszabadult és monostorba lépett, Dimitrij azonban évekig szenvedett. Egyetlen kincse, vigasza az Istenszülő volt, akinek ikonja előtt imádkozott. Halála évét nem ismerjük. – Hivatalosan nem kanonizálták, de neve szerepel a Rosztov-Jaroszlávi szentek sorában.

 

 

 

Pazzi Szent Mária MagdolnaPazzi Szt. Mária Magdolna (1566–1607) firenzei kármelita apáca, misztikus. – IX. Kelemen avatta szentté 1669-ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barat Szent Magdolna ZsófiaBarat Szt. Magdolna Zsófia SC (1779–1865) a Sacré Coeur kongregáció alapítója (1800). Első hiteles életrajza Párizsban jelent meg 1875-ben. Fennmaradt közel 14.000 levele. – XI. Pius avatta szentté 1925-ben. Szobra megtalálható a Szent Péter-bazilikában.

 

 

 

 

 

 

 

B. Cristobal Magallanes Jara (1869–1927) mexikói vértanú és 24 Vértanútársa. Guadalajare főegyházmegye Totaiche városkájában született. Szülőhelye plébánosaként szolgált. Különösen is szívére nehezedett a papi utánpótlás válsága. Amikor az egyházüldöző forradalmárok bezárták Guadalajara szemináriumát, felajánlotta, hogy plébániáján folytassák a kispapok képzését. Összeesküvés vádjával elfogták, s halálra ítélték. Fiatal társa, Augustin Caloca atya felé még volt ereje odakiáltani: „Maradj nyugodtan, fiam. Csak egy pillanat, s mennyben találod magad.” Aztán a kivégző osztaghoz: „Ártatlanul halok meg, s kérem Istent: vérem szolgálja mexikói testvéreim egységét.” – A vértanúkat II. János Pál avatta boldoggá 1992-ben.

Boldog Cristobal Magallanes Jara