A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
24

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Donatianus és Szt. Rogatianus (†290/304) vértanúk. A vértanú testvérpár a galliai Nantes városában élt, de kettőjük közül csak Donatianus keresztelkedett meg, és hirdette az evangéliumot. Lefogták, börtönbe vetették. Mivel fivére sem volt hajlandó áldozni az istenek előtt, ugyanabba a börtönbe csukták. Mindkettőjüket hosszú kínzásnak vetették alá, majd kivégezték.

Oszlopos ifj. Szt. Simeon (521–592) Az antiochiai születésű, korán elárvult s monostorban nevelkedő fiú hét éves korában apátja példáját követve, egy oszlop tetejére vonult vissza. 541 körül átköltözött egy elhagyatott helyre, de csodálói ott is megtalálták. Oszlopa körül remetetelep majd monostor létesült. Simeon az épületegyüttes közepén emelt oszlopra költözött. 554-ben pappá szentelték, a liturgiát az oszlop tetején mutatta be. Két hiteles levele és mintegy 30 beszéde maradt ránk.

Csodatevő Szt. Joann Vladimir (X/XI. sz.) Szerbia uralkodója. Rokona, Vladiszlav bolgár cár tőrbe csalta, és a védekezni nem akaró Vladimirt lefejezte.

Szt. Dávid (1084–1153) a jó Király. (A Magyarországon született) Skóciai Szt. Margit és Malcolm Canmore fia, bátyja halála után 1124-től Skócia királya. Életét ifjúkori barátja, Rielvaux-i B. Aelred O.Cist örökítette meg.

Váltakozó szerencsével harcolt az angolok ellen, számos bencés és ciszterci monostort és monasztikus iskolát alapított. Magatartását igazságérzet, erkölcsös életmód, alázat és imádságos lelkület jellemezte. Egyetlen fia 1152-ben meghalt, rá egy évre David király is elhunyt. – Szabályos kanonizáció nem történt, de még a protestánsok is szentként tisztelik.

Oszlopos Szt. Nyikita (XII. sz.) perejaszlavi aszkéta. Szabados fiatal éveinek bűneit kemény vezekléssel akarta jóvátenni. Kereszttel a kezében haláláig küzdött saját és testvérei üdvösségéért. Elhunyt 1186 körül. Épen maradt testét a XV. században találták meg.

Boldog Franz PfannerB. Franz Pfanner OCSO (1825–1909) trappista monachus, apát. 1825. szept. 21-én született egy Bregenz közeli városkában. Tanulmányait Feldkirchben és Innsbruckban kezdte, majd Padovában és Brixenben folytatta. 1850. szept. 21-én a brixeni dómban szentelték pappá. 1863-ban belépett Mariawald trappista monostorába. 1867-ben egy új osztrák trappista monostor alapítására küldték. Előbb a római Tre Fontane monostorát újította meg, majd 1869. jún. 21-én a boszniai Mariasternben alapított újabb monostort. 1882-ben megkezdte egy dél-afrikai monostor szervezését is. 1885-ben Dél-Afrikában született meg a Szent Vér Missziósnővérek közössége. 1886-ban Marianhill apátjává nevezték ki. Áldozatos élete utolsó missziós állomásán fejeződött be, 1909 májusában. Napi imájából: „Isten kedves Szentjei! Esdjétek ki nekem azt a kegyelmet, hogy mindig megtegyem Isten akaratát, mindig egyesült legyek Istennel, csak Istenre gondoljak, s mindent Érte tegyek, hadd fogadjam el semmi-voltomat, hadd ismerjem meg mindig jobban Isten akaratát és őrizzem a lelki összeszedettséget.”