A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
21

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Hemming (1300k–1366) a svédországi Abo püspöke. Az uppsalai székesegyházi iskolában tanult, majd a párizsi egyetemen. Számos teológiai és kánonjogi művel tért vissza hazájába; később ezekből alakult ki városa első nyilvános könyvtára. 1329-től az abói káptalan kanonokja. Ez a terület akkor a svéd királysághoz tartozott (ma Finnország). 1338-ban a káptalan közfelkiáltással püspökké választotta.

Az új püspök első tette a székesegyházi iskola alapítása volt. Alapképzés után a fiatalokat a párizsi egyetemre küldte. Egyházmegyei zsinatokat tartott, a fennmaradt jegyzőkönyvek szerint megtárgyalták a vasárnap megszentelését, a papoknak tilos volt pénzt elfogadniuk a szegényektől, a gazdagoknak viszont fegyelmezetten fizetniük kellett az egyházi adót stb.

1347-ben Franciaországba utazott. Avignonban Szt. Brigitta tanácsára, próbálta rávenni a pápát a Rómába való visszatérésre, közvetített Franciaország és Anglia között (százéves háború). Nem járt sikerrel. 66 éves korában hunyt el. – A finnországi Urdiala egyik templomának oltárképe együtt ábrázolja a kor két nagy svédországi szentjét: Brigittát és Hemming püspököt.

Szent Eugène MazenodSzt. Eugène Mazenod (1782–1861) püspök. A Szeplőtelen Szűz Oblátusai (OMI, 1816) kongregáció alapítója, Marseille népszerű főpásztora (1837), a csavargók, tengerészek, börtönlakók, utcagyerekek, koldusok atyja. – Boldoggá avatta VI. Pál 1975-ben. 

Boldog Hyacinthe Marie CormierB. Hyacinthe Marie Cormier OP (1832–1916) Orléansban született, szülei fűszerkereskedéssel foglalkoztak. Fiuk 1856-ban belépett a domonkosok rendjébe, hamarosan újoncmester, majd a francia provincia elöljárója lett. 1904-től az egész Rend legfőbb elöljárójává választották. 1908-ban ő alapította a Rómában ma is működő Angelicum domonkosrendi kollégiumot, az Aquinói Szt. Tamásról nev. Pápai Egyetemet. A prédikátor testvéreket megtelepítette Kanadában és Kaliforniában. Aszkétikai, pedagógiai és hagiográfiai írásai páratlan értéket képviselnek. Rómában hunyt el a San Clemente kolostorban. – Az Angelicum egykori hallgatója, II. János Pál avatta boldoggá 1994-ben. 

Magallán Szt. Kristóf áldozópap (1869–1927) és Társai, a mexikói boxerlázadás idején kivégzett vértanúk.

Boldog Franz JägerstätterB. Franz Jägerstätter (1907–1943) családapa, vértanú. Május 20-án született Felső-Ausztria St. Radegund helységében. Másnap megkeresztelték. 1936-ban családot alapított, hitvese neve Franziska Schwaninger. Amikor a német nemzeti szocializmus képviselői Ausztriában is átvették a hatalmat, Franz minden téren elutasította az együttműködést. Kétszer is behívták a hadseregbe, 1943. márc. 1-jén harmadik behívásakor, a sorozó bizottság előtt kijelentette: lelkiismeretére hallgatva, amely Isten és a felebarát szeretetét követeli tőle, elutasítja, hogy fegyvert fogjon, mivel „inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek”.

Szanitéc szolgálatot vállalt volna, megátalkodottsága miatt azonban Berlinben halálra ítélték, és 1943. aug. 9-én Brandenburgban lefejezték. „Nekünk, keresztényeknek, vajon nem kell Krisztushoz hasonlóvá válnunk?”