A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
19

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Kornyilij Komeljszkij (1455k–1537k) monachus. A gazdag rosztovi Krjukov-családban született, húsz éves korában Szt. Kirill (jún. 9.) monostorába kérte felvételét. Hat éves újoncidő után pappá akarták szentelni, de ő elmenekült. Novgorod egy kis remeteségében, majd Komel vadonában húzta meg magát. Hatvanadik évében járt, amikor a sorra érkező tanítványokat fogadta, számukra monostort alapított, a közösségnek Szabályzatot (typikon) állított össze. Néhány lázongó szerzetes miatt otthagyta a monostort, s Komeltől jó messze egy erdő magányában rejtőzött el. Hívták vissza, nem is válaszolt. Végül III. Vaszilij fejedelemnek engedelmeskedve visszatért, de a morgolódókat most sem tudta leszerelni. 1537 húsvétja után összehívta a szerzeteseket, kijelölte utódját, ismét lelkükre kötötte a Szabályzat hűséges megtartását és a szegények szolgálatát, majd azt kérte: énekeljék el az Akathisztosz himnuszt. Ennek dallama röpítette át az örök hazába. – Az orosz egyház 1600-ban kanonizálta. Életírása kortárs szerzőtől származik, egyike az orosz hagiográfia leghitelesebb szövegeinek.

Sztent V. CelesztinSzt. V. Celesztin OSB, pápa 1294. júl. 5.–dec. 13. (1215–1296) Bencés remete, a celesztinus bencés kongregáció alapítója. Kénytelen-kelletlen fogadta el a pápaválasztó bíborosok döntését, de öt hónap elteltével lemondott. Cellája remetemagányában hunyt el békében. 1313-ban V. Kelemen kanonizálta. 

B. Peter Wright SJ (1603–1651) vértanú. Northampton grófság területén született katolikus családban. Fiatal éveiben elvesztette hitét, egy ügyvéd mellett dolgozott. Egy hónapig katonáskodott, de kiábrándultan azt is otthagyta. A liège-i Kat. Kollégiumban kiengesztelődött a katolikus egyházzal, belépett a Jézus Társaságba. Kiképzése után szeretett volna visszatérni hazájába, elöljárói azonban katonalelkészi szolgálattal bízták meg a Németalföldön állomásozó angol katonák mellett. 1644-ben tért vissza Angliába. Londonban szolgált 1651. febr. 2-ig, amikor is letartóztatták. Egykori németalföldi parancsnoka árulta be. Kivégzése után felnégyelték. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.

Szt. Yves Hélory Kermartin (1253–1303) Bretagne védőszentje. Le Minihy családi kastélyában született okt. 17-én. Tíz évig Párizsban tanult teológiát, Orléans-ban pedig jogtudományt. 27 éves korában, minden szabadkozása ellenére, püspökétől végre meggyőzve, vállalta a papi szolgálatot. Családi kastélyát kórházzá alakította, egyszerű falusi ruhában járt, puszta földön aludt. Prédikáló útjain nem vitt magával mást, mint egy misekönyvet és vaskos breviáriumát. A legkopárabb szegénységben hunyt el. – A „szegények ügyvédjét” VI. Kelemen avatta szentté 1347-ben.

Szt. Joaquina Vedruna (1783–1854) családanya. Hitves, kilenc gyermek anyja, 1816-tól özvegy, 1826-ban a Szeretet Kármelitái leánynevelő és betegápoló kongregáció alapítója.

Jézustól kitartóan azt kérte, hogy „haszontalan és megvetett lehessen”, – s meghallgatást nyert. 1851-ben a helyi püspök megtiltotta, hogy a kongregáció ügyeivel foglalkozzék. Parancsára Barcelonába kellett átmennie; ott rövidesen a kolera áldozata lett. Jelszava: „Hagyjuk, hogy Isten cselekedjék!” Boldoggá avatta XII. Pius 1940-ben, kanonizálta XXIII. János 1958-ban.

Szent Maria Bernarda BütlerSzt. Maria Bernarda Bütler (1848–1924) A svájci Aargau kanton Auw községében született 1848. május 28-án nyolcgyermekes földműves családban. 1867 őszén a Segítő Szűz Máriáról nev. ferences kolostorba lépett. 1869-ben tett fogadalmat azzal az elhatározással, hogy élete végéig kitart ebben a szemlélődő közösségben. Nevelte az újoncokat, háromszor viselte az elöljárói felelősséget. Egy ecuadori püspök hívásában Isten akaratát ismerte fel, s legyőzve Sankt-Gallen megyés főpásztorának ellenállását, 1888 nyarán hat társával hajóra szállt az ismeretlen dél-amerikai ország felé. Tengernyi nehézség közepette dolgoztak, miközben alakultak egy új ferences lelkiségű közösség körvonalai. Hét év múlva a nővéreknek el kellett hagyniuk a forrongó országot. A szomszédos Columbiába menekültek, Cartagena egy kórházában tudtak letelepedni. A svájci ferences misszionárius nővérek, immár bennszülött hivatásokkal megerősödve, újabb csoportokat küldtek Brazíliába. Bernarda anya 1924. május 19-ig vezetője maradt az új alapításnak. – II. János Pál avatta boldoggá 1995-ben, XVI. Benedek kanonizálta 2008-ban.