A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
18

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Salonai/Spalatói Szt. Felix (†303) püspök, vértanú. A Római Birodalom egészére kiterjedő keresztényüldözés áldozata. Ereklyéi a VII. században kerültek Rómába.

Andronicus, Hunnusok első Püspöke, martyr (Kalendarium, Kassa, 1754)

Szt. I. János pápa (†526) vértanú. Hormisdas pápa utódjaként foglalta el Szent Péter székét. Justinianus császár rendelete értelmében elvette az arianusok templomait. Az arianus Theoderik gót király Ravennába hívatta, s arra kényszerítette, hogy püspökök delegációját vezetve Justinianus császárhoz utazzék, s vegye rá rendelete visszavonására. 525 karácsonyán Konstantinápolyban a legnagyobb tisztelettel fogadták. 526 tavaszán János pápa a Hagia Sophiában ünnepelte a húsvétot. A császár ez alkalommal azt kívánta, hogy a pápa ismét koronázza meg. Eközben úgy tűnt, hogy hatalmi érdekeit szem előtt tartva, hajlandó volt templomokat visszaadni az arianusoknak. János pápa úgy döntött, inkább visszatér Rómába. Teoderik nem volt megelégedve a küldöttség munkájával, a pápát azonnal börtönbe vetette, aki 526. máj. 18-án belehalt szenvedéseibe. Teste négy év múlva került Ravennából Rómába. A Szent Péter-bazilika atriumában helyezték nyugovóra.

Georgiai Szt. Dávid és Szt. Tatszan (†693) vértanúk. A két testvért Abdul perzsa herceg végeztette ki keresztény hitük következetes megvallása miatt.

IX. Szt. Erik Jedvardsson (†1160) 1150-től svéd király, vértanú. 1157 körül keresztes hadjáratot indított a finnek térítésére. Sokan ebben látják a 650 éven át tartó finn-svéd unió nyitányát. 1160-ban Henriksson dán király a svédek ellen indított hódító hadjáratot. A döntő csata előtt Erik király szentmisén vett részt, eközben ellenségei megtámadták a templomot. Rátörtek az imádkozó királyra, és egy kardcsapással végeztek vele. Halálának helye a mai Uppsala.

Hivatalosan soha nem avatták szentté, de az ország népe a svéd kereszténység jeles alakját tiszteli benne. A középkor folyamán a svéd királyok Szt. Erik ereklyéjére tett kézzel tették le az esküt.

Cantalicei Szent FelixCantalicei Szt. Felix OFMCap (1515–1587) kapucinus ferences frater, a „Koldustestvér”. Az apuliai Rieti mellett született egyszerű parasztcsaládban. 30 éves korában lett ferences laikus testvér, Negyven éven át koldulással segítette közösségét. Barátja volt Borromeo Szt. Károly és Neri Szt. Fülöp... A nép „Deo gratias”-testvér néven ismerte és szerette. – Szentté avatta XV. Benedek 1724-ben.