A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
17

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Nektariosz (†1550) és fivére Szt. Theophanosz (†1554) monostor-alapítók. A Joannina-szigeten élő nemes család két fia egy Szabasz nevű anakhóréta vezetésével indult el a Krisztus-követés szűk ösvényén. Szigorú böjtjük olykor napokon át tartott, Theophan még vaslánccal is gyötörte testét. Szabasz halála után Niphon pátriárka tanácsára két templomot, mellette monostort építettek. Az egyikbe szüleik és három nővérük vonult el. A két monostor létszáma gyorsan emelkedett, de a környezet értetlensége megnehezítette életüket, szívük békéjét. Elhagytak tehát mindent, és átköltöztek a thesszáliai Meteorák vidékére, ahol már virágzott a monasztikus élet. Hét évet egy sziklás magaslaton töltöttek; 1518-ban egy megközelíthetetlen sziklára mentek át, egy Barlaam nevű aszkéta által egykoron épített templom romjai mellé. Itt is közösség szerveződött, új templomot és mellette kolostort építettek. Gondoskodtak a szerzetesek celláiról, anyagi ellátásáról, hogy valamennyien a szív békéjében szolgálhassanak Istennek. Haláluk előtt a közösségre hagyták életük rövid történetét.

Moszkvai Szt. Jevfraszinya/Eufrázia (†1407) regens. A tatárok elleni kulikovói csatában küzdő Dimitrij nagyherceg hitvese. Férje halála után a palotát monostorrá alakította át, ő maga azonban nem lépett be, hanem gyermekeit nevelve és titokban szigorú aszkéta életet folytatva, regensként kormányozta a nagyhercegséget. Csak röviddel halála előtt öltötte fel a monasztikus öltözetet. – Rövid életírása a XVII. századból maradt ránk.

Baylon Szent PaschalisBaylon Szent Paschalis

Baylon Szt. Paschalis OFM (1540–1592) ferences misztikus. Pünkösd ünnepén született Torre Hermosa városkában. Előbb kis bojtárként vett részt a családi összmunkában, majd alkalmazottként pásztorkodott. Húsz éves korában lépett be az Alcantarai Szt. Péter által reformált ferencesek kolostorába. 1564-ben tett fogadalmat. Írástudatlan laikus testvérként a legkeményebb fizikai munkákat végezte, kimeríthetetlen öröme, pihenése az Eucharisztia volt. Máj. 17-én, pünkösd ünnepén hunyt el. Első spanyol nyelvű életrajzát barátja és elöljárója állította össze 1598-ban. – Boldoggá avatta V. Pál 1618-ban, kanonizálta VIII. Sándor 1690-ben. XIII. Leó 1897-ben az Eucharisztikus Kongresszusok védőszentjévé nyilvánította.

Boldog Giulia SalzanoB. Giulia Salzano (1846–1929) a Szent Szívről nev. Katekéta Nővérek kongregációjának alapítója, „az új evangelizálás prófétája”. – Boldoggá avatta II. János Pál 2003-ban. 

 

 

 

 

 

 

 

Boldog János ZiatykB. János Ziatyk CSsR (1899–1952) redemptorista szerzetes, vértanú. 1899. dec. 26-án született Odrekhiv faluban (ma lengyel vidék). Teológiai tanulmányai végén 1923-ban szentelték pappá. 1935-ben belépett a redemptorista rendbe. A német megszállás idején Ternopil monostorának volt perjele. 1950. jan. 5-én letartóztatták. Először Zolochiv börtönében őrizték, de rövidesen Irkutzkba hurcolták. 1952 nagypéntekén kegyetlen kínzást szenvedett el, máj. 17-én kivégezték.