A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
16

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Tabenneszi Szt. Theodorosz (314k–368) monachosz. Szent Pakhomiosz tanítványa, majd utóda, az Angyali Regula alapján szervezett egyiptomi szerzetesközösségek elöljárója.

Clonferti Szt. Brendan (†577k) apát, a „Navigator”. Szt. Ita (jan. 15.) nevelte a szerzetesi életre. Clonfertben alapított monostort, ahol közel 3000 monachus élt. A hajóútjairól készült írás és életrajza már a VIII. században ismert volt egész Európában. Feltételezések szerint eljutott Izlandra, ahol két évszázaddal később a szigetet „felfedező” norvégok 860-ban ír kódexeket, harangokat s egyéb tárgyakat találtak. Mások szerint Brendan elsőként hajózott el Amerikáig, elérte Florida partjait. Brendan tisztelete elterjedt nemcsak az ír szigetországban, hanem Flandriában, Normandiában és a Baltikumban.

Stock Szent SimonStock Szt. Simon OCarm (†1265) Néhány forrás kevéske adata szerint: a kármelita rend általános perjele volt, szent életű, csodákkal ékeskedő angol szerzetes. Egyetlen biztos adat: halálának éve, 1265. Bordeaux-ban temették el. Ereklyéit 1951-ben vitték át Aylesfordba. A hagyomány szerint ő kapta meg Szűz Máriától a rendben azóta általánossá vált skapulárét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepomuki Szent JánosNepomuki Szt. János (1340/50–1392) vértanú. A prágai főegyházmegye képzett klerikusa Jan érsek helynökeként részese lett az érsek és IV. Vencel közötti küzdelemnek. A király minden lehetséges eszközzel rá akarta tenni kezét az egyházi vagyonra. A pénzéhes uralkodó kivégeztetett több papot, s a pápának bejelentette, hogy kettéosztja a prágai egyházmegyét. Az érsekség helynökeként és jogászaként János kiközösített egy eretneket, a király pártfogoltját. IV. Vencel elfogatta az érseket s valamennyi munkatársát, köztük Nepomuki Jánost. Jánost maga a király kínozta, fáklyával égette a testét, majd a IV. Károly-hídról a Moldva folyóba vettette. A megtalált holttestet a Szent Kereszt templomban helyezték el, csak jóval később került a prágai székesegyházba. – Az Egyház szabadságát védelmező vértanút XIII. Benedek avatta szentté 1729-ben. 

Bobola Szt. András SJ (1591–1657) jezsuita vértanú. Litvániában működött, fehérorosz földön, Janowban ölték meg. Ereklyéit Varsóban őrzik. Mindhárom nemzet tiszteli. – XI. Pius avatta szentté 1938-ban.