A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
13

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent SzervácSzt. Servatius/Szervác (†384) Tongres keleti származású püspöke. Az arianizmus elleni küzdelem korszakában élt. – A „fagyos szentek” egyike. Sírja 560 óta Maastrichtben (B) található. 

Szt. Argentea és Szt. Vulfura (IX/X. sz.) cordobai vértanúk. Argentea, előkelő mozarab család leánya, a IX. század végén született. Apja, Omar ben Afsun állandó harcban állt az arab hódítókkal. Anyja, Columba halála után, Argetea lemondva az őt megillető rangról, magányba vonult; apja elhunyta után pedig, 917-ben Hafs fivérénél talált menedéket. 928-ban, amikor Hafs három fia alávetette magát az arab hódítóknak, Argentea Cordobában folytatta elvonult keresztény életét. Egy Vulfura nevű frank férfi, álmában kapott intés nyomán, Cordobába sietett, hogy Argentea segítségére legyen. Vulfurát keresztény volta miatt azonnal börtönbe vetették. Argentea látogatta, akiről a pribékek nem tudták, hogy szintén keresztény. Mihelyt ez kiderült, 931. máj. 13-án mindketten halállal lakoltak.

Szenvedéstörténetük feltehetően Argentea fivérétől, Abderhamantól, kora jeles kódex-írójától származik.

Hagiorita Szt. Euthümiosz Varazvace (955–1028) georgiai herceg, athoszi monachus, igumen. 1044-ben keletkezett életrajza szerint kora ifjú korában a bithüniai Olümposz monostorba lépett, ahol a legnehezebb munkákat vállalta. Apja késztetésére – aki szintén monachus lett – görögből georgiai nyelvre kezdte fordítani a nagy egyházatyák műveit. 975-ben mindketten átmentek a Szent Hegyre, ahol több georgiai baráttal és rokonnal együtt új laura építésébe fogtak. Az Iviron első elöljárója Euthümiosz apja lett. II. Baszileiosz császár felajánlotta Euthümosznak a ciprusi érsekséget, a jelölt azonban határozott nemmel válaszolt.

Apja elhunytával Euthümiosz vette át a georgiai közösség vezetését. Éberen ügyelt a radikális szegénységre, a hallgatás megtartására, de vigyázott az egyetértésre, sőt még a monachuszok egészségi állapotát is ellenőrizte.

1003-ban, Athoszi Szt. Athanáz halála után őrá hárult a Nagy Laura vezetése. Évek múlva lemondott, hogy folytathassa ifjúkorában megkezdett irodalmi munkásságát, azonban egy megvadult szamár okozta „közlekedési” baleset halálát okozta. – Fordításai és saját írásai a georgiai irodalom gyöngyszemei.

Magyar Boldog AntalFolignoi/Magyar B. Antal OFM (†1398) /574/ Ispitály szolgálattyára magát szentelte Anno Christi 1398 (Kalendarium, Kassa, 1754) 

Magyar B. Antal OFM (†1398) Magyar földről zarándokútra indult, majd Itáliában Assisi Szt. Ferenc követője lett: betegeket, elhagyott öregeket ápolt, kitett gyermekeket szedett össze és nevelgetett, – alig tudunk róla többet. Emlékét a ferences történetírás és a Régi Magyar Szentség (1695) gyűjtemény őrzi.

Norwichi JuliannaNorwichi B. Julianna (1342/4–1413/23) reclusa, misztikus. A délnyugati Norwich városka szülötte 30 éves korában vonult teljes magányba, celláját soha el nem hagyó remete, aszkéta lett. Revelátióiról angol anyanyelvén írt (Showings); e művön kívül, mely már magyarul is olvasható, szinte alig tudunk valamit életéről.

A reformáció idején a templomhoz épült kis cellája megsemmisült. – A legismertebb középkori angol misztikus.

Boldog emlékű Bogner Mária MargitB.e. Bogner Mária Margit szűz, vizitációs apáca (†1933) Boldoggá avatási eljárása folyamatban van.