A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
12

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Flavia Domitilla (I. sz.) vértanú. Vespasianus császár unokája. Szt. Jeromos Eustochiumhoz intézett levele szerint „Flavia Domitilla hosszú vértanúságot szenvedett.” (Ep 108.) Legendás szenvedéstörténete az V/VI. században keletkezett.

Szent PongrácSzt. Pancratius/Pongrác (†304) ifjú vértanú. Emlékét az ókori Via Appián a róla elnevezett római bazilika, ill. annak altemploma őrzi. A hagyomány szerint Domitianus császár idején, tizennégy éves korában adta életét Krisztusért. 

Szt. Epiphaniosz (308/15–403) püspök. Szentföldi szerzetes, majd 376-tól a görög Szalamisz főpásztora. Szent Jeromos jó barátja, közös harcot vívnak Órigenész tanai ellen. Fennmaradt görög nyelvű írásai elmélyedt bibliai ismereteiről tanúskodnak.

Konstantinápolyi Szt. Germanosz (634/49–733k) pátriárka, himnuszköltő. Hosszú és viharos pályája vége felé III. Leo (717–741) császár, a képrombolás megszállottja, 731. jan. 17-én arra akarta kényszeríteni, hogy írja alá az ikonok elpusztítására szóló rendeletét. Germanosz így utasította el: „Ha én vagyok Jónás, dobjatok a tengerbe, de ökumenikus zsinat nélkül, ó Császár, nem változtathatom meg a hitletéteményt.” Lemondott, a Hagia Sophia székesegyházban letette pátriárkai jelvényeit, s visszavonult családi birtokára. – Ötven évvel halála után a II. Nikaiai zsinat (787), amely elismerte és megerősítette a képek tiszteletét, Germanosz pátriárkát „szentnek és boldogságosnak” nevezte.

Portugáliai B. Johanna OP (1452–1490) királylány, V. Alfonso és Coimbrai Isabel gyermeke, a portugál korona törvényes örököse. Kezéért számos kérő jelentkezett, apja ugyancsak sürgette házasságát. Kemény viaskodás után a leány győzött: 1472-ben belépett Aveiro domonkos kolostorába. 1476-ban megkapta a rend fehér habitusát; de súlyos betegsége miatt a király parancsára megfosztották tőle, bár nem utasították ki Aveiróból. Amikor 1479-ben kiütött a pestis, két püspök, engedelmeskedve a király parancsának, hat apáca kíséretében visszavitte őt a királyi udvarba. 1481-ben meghalt a király. Johanna elutasítva az újabb házassági ajánlatokat, visszatért a kolostorba. Végre letehette szerzetesi fogadalmát. 1490. máj. 12-én hunyt el. – Kultuszát XII. Ince (1691–1700) engedélyezte.