A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
11

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Mocius (†304) vértanú. Gazdag családban született, Amphipoliszban. Pappá szentelése után Krisztus nevében kemény harcot folytatott az ősi pogány istenek kultusza ellen. Szenvedéstörténete a válogatott kínzások valóságos enciklopédiája. Makedónia legismertebb szentje.

Szt. Nepotianus (†396) Heliodorus püspök unokaöccse és Szent Jeromos barátja; rövid katonáskodás után, miután szétosztotta vagyonát, nagybátyja mellett elvonulva aszkéta életet kezdett. Eszményeit és erényeit Szt. Jeromos egyik leveléből ismerhetjük meg. A fiatal „presbiter botja lett a vakoknak, étele az éhezőknek, reménye a nyomorultaknak és vigasza a szomorkodóknak” (Ep 52.).

Szt. Jeromos, értesülve Nepotianus korai elhunytáról, Heliodorusnak címzett levélben (Epitaphium Nepotiani, Ep 60.) méltatta a szent életű ifjú keresztény erényeit.

Szent GangolfSzt. Gangolf/Gangolphus (†760) vértanú. Jómódú udvaronc, aki felismerve igazi hivatását váratlanul lemondott a világi életről, reclusoriumba vonult. Egy napon volt feleségének dühödt szeretője tört rá, és megölte. 

 

 

 

 

 

 

Az athoszi Chilandar-monostorSzt. Nyikodim (†1325)  szerzetese, igumen, majd 1317-től Pecs érseke. 1301-ben ő koronázta meg Milutin királyt. Küzdött a bogumil eretnekség ellen, számos egyházatya művét fordította szerb nyelvre. – Hamvai székvárosa monostorában pihennek. 

Szt. Ignazio Laconi OFMCap (1701–1781) szardíniai kéregető kapucinus fráter. Tizennyolc éves korában súlyos betegen megfogadta, ha felgyógyul, a kapucinus ferences kolostorba kéri felvételét, de fogadalmát csak egy újabb halálos veszedelemből kiszabadulva teljesítette. Cagliari kapucinus kolostorába törékeny egészsége miatt nem akarták felvenni, azonban állhatatos kérése végül meghallgatásra talált. 1721-ben öltötte magára az egyszerű csuhát. Másfél évtizedet töltött Szardínia négy különböző kolostorában. 1741-ben helyezték Cagliariba, ahol a szövőműhelyben dolgozott, de igazi apostoli szolgálata az utcán jelent meg: úton-útfélen kéregetett.

1779-ben megvakult, ennek ellenére egészen haláláig pontosan teljesítette a kolostori napirend előírásait. – XII. Pius avatta boldoggá 1940-ben, ugyanő kanonizálta 1951-ben.