A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
10

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Comgall (515k–601k) apát. Az írországi Bangor alapító-apátjának neve először Szt. Patrick életrajzában olvasható. A monostor és híressé vált iskolájának alapítása 555-ben történt. A szerzetesek hét csoportra osztva biztosították az állandó istendicsérő imát. Bangorban képezték a Skóciába, Angliába és a kontinensre induló hithirdetőket. Comgall szorgalmazta a gyakori szentgyónást. A szigorú bűnbánati gyakorlatokat Comgall ír szerzetesei honosították meg Nyugat-Európában. Szt. Columbanus szerint Gallia Comgallnak köszönhette második megtérését. – Rövid életrajza a IX. században keletkezett.

Avilai Boldog JánosB. Juan de Avila/Avilai B. János (1499–1569) „Andalúzia apostola”. Almodavarban született. Anyja, Catalina Xixon, hidalgo (azon kisnemesek elnevezése, akik nem keveredtek sem arabokkal, sem zsidókkal) család gyermeke, apja viszont konvertita zsidó leszármazott, ún. „új keresztény”. Juannak talán származása miatt kellett elhagynia a salamancai egyetemet. 1520–1526 között Alcalában folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait. Pappá szentelése után „hétköznapi” lelkipásztori munkát végzett: gyóntatott, tanított, prédikált.

1531-ben feljelentették az inkvizíciónál. Vádlói szavait félremagyarázták, eretnekségnek minősítették. Letartóztatták, börtönbe került. Magányában fordította spanyolra Kempis Krisztus követése c. művét. Kiszabadulása után Sevillából Cordobába, majd Granadába került. 1537-ben Granadában prédikált; egyik beszéde hatására tért meg az a portugál férfi, akit ma Istenes Szt. János néven tisztel a világ! Gandia hercege, Borgia Szt. Ferenc is (okt. 10.) sokat köszönhetett a granadai beszédeknek.

Az avilai Mesterre és tanítványaira felfigyelt Loyolai Szt. Ignác is. Ha az összeolvasztási kísérlet nem is vált valóra, a két nagy szellem barátsága nem gyöngült. Juan mester több tanítványa lépett be a Jézus Társaságba. Földije, Avilai Szt. Teréz is többször kikérte véleményét.

Megfáradva, 70 éves korában hunyt el, a jezsuiták templomában helyezték nyugovóra. Életrajzát hűséges tanítványa, Luis de Granada írta meg. – Hosszas procedúra után, 1894-ben XIII. Leo avatta boldoggá. 

Boldog Enrico RebuschiniB. Enrico Rebuschini (1860–1938) Kamillianus szerzetes. Jómódú itáliai családban született, korán felébredt hivatását liberális apja mereven megvétózta. Páviában tanult a mérnöki karon, letöltötte katonai szolgálatát, majd könyvelői képesítést szerzett. Három félévet töltött a római Gergely Egyetemen, de betegsége megakadályozta a folytatást. Ekkor a Szent Szűz kezében engedelmességi fogadalmat tett Krisztusnak.

1887-ben jelentkezett a betegszolgák kamillianus szerzetébe. 1889-ben Giuseppe Sarto, a későbbi X. Pius szentelte pappá. Enrico előbb a veronai katonakórházban teljesített szolgálatot, majd a cremonai házba helyezték; ott szolgált haláláig. Sokasodó feladatai közepette az eucharisztikus Jézus volt egyetlen erőforrása. „Az utca misztikusa”, mondták róla a cremonaiak. 1938 május elején, egy betegtől visszatérve elvonult szobájába, néhány nap múlva csendesen elhunyt. – Boldoggá avatta II. János Pál 1997-ben. 

B. Ivan Merz (1896–1928) tanár, újságíró. Apja cseh katonatiszt, anyja magyar zsidó nő. Az első világháborúban az ifjú Ivan az osztrák hadseregben szolgált. Utána Párizsban francia szakos tanári oklevelet szerzett, a zágrábi egyetemen pedig doktori fokozatot. Haláláig középiskolai német-francia szakos tanárként működött a zágrábi érseki gimnáziumban.

Éveken át vezetett Naplójából: „1917. Nincs Eucharisztia. Úgy élek itt, mint egy pogány, mintha nem a Bárány volna az egész kozmosz központja. Vigasztaló Istenem, jöjj, hasd át lényemet az örökkévalóság atomjaival, hogy Hozzád hasonulva jobban megértsem a lét titkát. A modern állam a napi rum-adagról gondoskodik. De hol vannak a katonalelkészek?!” Halála előtt papírra vetett utolsó sorai: „A katolikus hit békéjében halok meg. Életem Krisztus volt, halálom nyereség. Várom az Úr irgalmát és Jézus szentséges Szíve osztatlan, teljes és örök bírását. Örömben és békében boldog lelkem eléri azt a célt, amelyért teremtetett.”

Földi maradványai a zágrábi Szent Szív bazilikában találhatók. – II. János Pál avatta boldoggá Banja Luka Szentháromság-kolostora előtt bemutatott szentmiséjén, 2003. jún. 22-én.