A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
9

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Római Szt. Gordianus gyermek-vértanú (III/IV. sz.) Az általános keresztényüldözés áldozata. Sírját Rómában a 400-as évektől a Via Latina egyik templomában tisztelték.

Szent PakhomioszSzent PakhomioszSzt. Pakhomiosz apát (290k–347) Az egyiptomi Thébaisz vidékén a koinobita/coenobita szerzetesi élet első megszervezője; szívében és kezében az Angyali Regula. 

B. Notker Balbulus OSB (840–912) A svájci Sankt-Gallen kanton Jonschwill helységében született, fiatal korában lépett Sankt-Gallen híres bencés monostorába. Költő, muzsikus, kiváló tanító, példás életű szerény szerzetes. Apró beszédhibája miatt adta saját magának a „dadogó” melléknevet, kortársai viszont „a Szentlélek hárfája” címmel emlegették. Főműve a 40 költeményét tartalmazó Liber hymnorum (884), az egyházi év ünnepeire írott költeményei. Karácsonyi szekvenciája Babits Mihály, Pünkösdi szekvenciája Sík Sándor fordításában olvasható. – Boldoggá avatta II. Gyula 1513-ban. A Sankt-Galleni egyházmegye védőszentje.

Szt. Dimitrij Donszkoj (1350–1389) Moszkva nagyhercege. A tatárok, litvánok okozta pusztítás s az orosz fejedelemségek belső széthúzása nemcsak anyagi, hanem súlyos lelki, erkölcsi károkat is okozott a XIV. század első évtizedeiben. Dimitrij célja az egységes állam megteremtése és az egyház szabadságának helyreállítása volt. Gyakran felkereste Radonyezsi Szt. Szergej sztarecet, tanítványai számára több monostort épített. 1378-ban hatalmas tatár sereg hódította meg a Rjazanyi hercegséget, hogy közelebb jusson Moszkva elfoglalásához. Dimitrij ekkor legyőzte. Két év múlva a nagykán ismét támadott. Az összecsapás előtt Dimitrij ismét felkereste Szt. Szergejt, aki megáldotta s megjövendölte a győzelmet. A szept. 7-én kezdődött kulikovói csata az orosz nép felszabadulásának és belső megújulásának kezdetét jelentette. Maga a nagyherceg is súlyos sebet kapott. 1382-ben egy újabb tatár horda feldúlta Moszkvát, de hatalmukat nem tudták megtartani. A súlyos beteg nagyherceg néhány év múlva elsőszülött fiára ruházta a hatalmat. Szt. Szergej kezéből fogadta az utolsó szentségeket, 39 éves korában hunyt el. – Az orosz orthodox egyház szinódusa 1988-ban kanonizálta.

B. Thomas Pickering OSB (1621–1679) vértanú. Derby grófságában született, apja a polgárháborúban a királyért harcolva esett el. Thomas fiatalon a Douai bencés monostorba lépett, 1660-ban tett fogadalmat. 1665-ben Londonba küldték, ahol III. Károly hitvese, Katalin királyné házi kápolnája mellett élő kis bencés közösség gazdasági vezetője lett. Akkor is a helyén maradt, amikor rendtársait elűzték, ugyanis az egyszerű bencés testvért mindenki becsülte, ártalmatlannak tartotta. Amikor azonban 1678-ban kitört egy újabb pápa-ellenes zavargás, Thomas testvért letartóztatták, három hónapos huzavona után, bár semmiféle bizonyítékot nem találtak ellene, sőt az ítélet aláírásakor maga a király is habozott, halálra ítélték. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.

B. Simon Filippovics OFM (1732–1802) 1732. szept. 30-án született a boszniai Szeinában. A ferenceseknél tanult, s még 20. éve betöltése előtt oda is kérte felvételét. 1752-ben kapta meg Szent Ferenc követőinek szegényes csuháját. Filozófiai és teológiai tanulmányainak egy részét Magyarországon végezte. 1758-ban Szkopje érseke szentelte pappá. Olyan helyen kezdte meg szolgálatát, ahol a lakosság többséget moszlimok alkották. Mindenkiért imádkozott és szenvedett. 1782-ben egy félelmetes látomás nyomán azt kérte elöljáróitól: hadd vonuljon vissza egy félreeső kolostor magányába. Élete utolsó húsz évét egy itáliai minorita kolostor csendjében töltötte. Legszívesebben az Oltáriszentség előtt imádkozott, elmélkedett Krisztus kínszenvedéséről. Előre látta a napóleoni korszak megpróbáltatásait, amint ismerte saját halála időpontját is.

B. Terézia Gerhardinger (1797-1879) a Boldogasszony Iskolanővérek kongregációjának alapítója. Életéről, pedagógiájáról, lelkiségéről bővebben ld. a csatolt dokumentumban Puskely M. Mária SSND Kétezer év szerzetessége c. könyvének részletét.

Boldog Terézia GerhardingerBoldog Terézia Gerhardinger

CsatolmányMéret
PDF ikon terezia_gerhardinger.pdf2.26 MB