A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
7

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Maastrichti Szt. Domitianus (†560k) püspök. Maastricht flamand városnak a Meuse völgyének főpásztora. A belgiumi Huy város Notre Dame temploma mindmáig őrzi ereklyéit.

Boldog Gizella (Prokop P. grafikája)B. Gizella, az első magyar királyné (1059) – Gysela Asz. Szt István Király hites társa, Sz. Henrik Császár Húga. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Boldog Gizella (Somogyi Győző munkája)B. Gizella királyné (980–1059) Szt. István király hitvese. Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya 980 körül született. Bencés monostorba akart lépni, de Adalbert prágai püspök tanácsára a magyar István herceg hitvese lett. 996-ban Scheyern várában ülték meg menyegzőjüket.

Gizella királyné odaadóan támogatta István ország- és egyházépítő munkáját, különösen sokat tett királynéi városa, Veszprém felvirágoztatásáért. Az ő feladata volt többek között az egyházi ruhák készítése; irányításával országszerte hímzőműhelyek létesültek. A koronázási palást Gizella kezemunkáját dicséri. Fiai közül csak Imre érte meg a felnőttkort. Imre herceg (†1031), majd férje elvesztése (†1038) után Péter és Aba Sámuel fogságba ejtették, javaiból kifosztották. Gizella visszatért hazájába, Passauban bencés apáca lett. Magas kort ért meg. Földi maradványai a niedernburgi templomban nyugszanak. – Egy kevésbé valószínű hagyomány szerint Gizella királyné Veszprémben hunyt volna el... – Hivatalos boldoggá avatási eljárását 1911-ben indították el. 

Szent Stanislaw SzczepanowskiSzt. Stanislaw Szczepanowski (1030/5–1079) Krakkó püspöke, vértanú. Boleszláv, a Kijev ellen viselt hadjárat (1075–1077) óta kegyetlenségéről ismert, kiközösített lengyel király gyilkoltatta meg. Sírja, 1088-tól, a krakkói Wawelben nemzeti zarándokhely. – Szentté avatta IV. Ince 1253-ban. 

Szt. Nil Szorszkij (1433–1508) hészükhaszta aszkéta. Az előkelő és gazdag Majkov család fia Moszkvában született. Fiatalon a Fehér-tó melletti Kirillov-monostor szerzetese lett. Onnan monasztikus körútra indult, hosszabb ideig Athoszon tartózkodott. Hazájába visszatérve a Szora folyó partján athoszi mintára kis remeteséget (szkit) épített. Csatlakozó társaival az egyiptomi Szkétisz mintájára nagyobb remetetelepet létesített, szigorú regulával. A remetéknek teljesen el kellett szakadniuk a világtól, az Evangéliumot kellett tanulmányozniuk. Így juthatnak el a benső szabadságra, tanította. Fennmaradt egy Regulája, lelki Végrendelete és néhány levele. – Nevét 1903-ban jegyezték be az orosz szentek kalendáriumába.

Szt. John Beverley (†721) York püspöke. Az angol nemesi család sarja Canterbury híres iskolájában tanult, majd belépett a Szt. Hilda (nov. 17.) által alapított whitby-i bencés monostorba. 686-ban megválasztották Hexham püspökévé, majd 705-ben York főpásztorává. Beverleyben monostort alapított, lelkipásztori körútja során ide tért be imádkozni. 717-ben kinevezte utódját (Szt. Wilfrid, ápr. 29.) s végleg visszavonult. Életéről Beda Venerabilis szolgáltat hiteles történeti adatokat.

B. Rosa Venerini (1656–1728) a Kegyes Tanítónők kongregációjának alapítója. Boldoggá avatta XII. Pius 1952-ben. – „Ezekkel az iskolákkal megszentelitek Rómát!” – mondta neki 1714. okt. 8-án XI. Kelemen.

Szent Agostino RoscelliSzt. Agostino Roscelli (1818–1902) börtönlelkész, a genovai Szeplőtelen Szűzről nev. kongregáció alapítója.