A nap szentjei

Hónap: 
augusztus
Nap: 
16

Világtörténelem szentjeink nyomán

Szent István királyA világegyház ezen a napon ünnepli Magyarország Szent István királyát!

Szt. Diomédesz (†305k) orvos, vértanú a kisázsiai Bithynia tartományban. A kilikiai Tarsusban született, szülei keresztényként nevelték; fiukból Krisztus lelkes hirdetője lett, aki gyógyította a testet, és erősítette a lelket. Bithyniában tartóztatták le, s Diocletianus parancsa szerint kivégezték.

Szent RókusSzt. Rochus (†1327) zarándok. A XIV. sz. elején Montpellier-ből érkezett Itáliába. Akkortájt egész Lombardiában pestisjárvány pusztított. Ahelyett, hogy azonnal visszafordult volna, ápolta a betegeket, gondozta az árván maradt gyermekeket. Imájával sok beteg gyógyulását tudta kieszközölni. De egy napon őt is elkapta a járvány. Angyali csoda nyomán felgyógyult, s indult vissza hazájába. Kémnek nézték, és kitaszították. Ismeretlenként hunyt el 1327. aug. 16-án. – A tizennégy segítőszent egyike. a kórházak, betegek, orvosok, gyógyszerészek, a balesetet szenvedők védőszentje.

B. Marie Madeleine Kiyota Bokusai (†1620) japán vértanú. B. Simon Kiyota Bokusai hitvese. Nyíltan megvallott keresztény hite miatt, férjével és házuk népével együtt Kokura városban keresztre feszítették. – A vértanú házaspárt 1867-ben avatták boldoggá.