A nap szentjei

Hónap: 
augusztus
Nap: 
12

Világtörténelem szentjeink nyomán

Hitvalló Szt. Maximosz (580–662) vértanú. Az előkelő család kiváló képzésben részesült fiát Hérakleiosz császár fogadta titkárává. Harminc éves korában otthagyta Konstantinápolyt, s szerzetbe vonult Khrüszopoliszban, majd Küzikoszban. A perzsák betörése majd a muzulmán arabok támadása miatt azonban menekülnie kellett, 626-tól Észak-Afrikában élt. Fontos szerepet töltött be a 649-es Lateráni zsinaton, amely a monofizitákkal szemben megerősítette az Egyház hivatalos tanítását: Krisztusnak egyetlen, teljesen isteni és teljesen emberi személyében két működés és két akarat van. Állásfoglalása miatt 653-ban két tanítványával együtt Rómából Konstantinápolyba hurcolták. Elítélték, többször száműzték. Nyolcvankét éves korában kitépték nyelvét, és levágták jobb kezét, mellyel csodálatos műveit írta. Így halt meg kaukázusi száműzetésben.

Boldog Leone Giovanni DehonB. Leone Giovanni Dehon (1843–1925) a Szent Szív Papjai kongregáció alapítója. Fáradhatatlan apostolként működött a munkásifjúság lelki és szociális szolgálatában, s buzdította környezetét Jézus Szentséges Szívének engesztelésére.

Boldog emlékű Karl LeisnerB.e. Karl Leisner (1915–1945) Dachau KZ foglya. 1915. febr. 28-án született a westfáliai Kleve városban. 1934-ben Münster püspöke az egyházmegye fiataljainak igényes szolgálatával bízta meg; márc. 25-én diakónussá szentelte, de súlyos tüdőbaja miatt pappá szentelését el kellett halasztani. A Fekete-erdőben fekvő St. Blasien szanatóriumba került. 1939. nov. 28-án a Hitler elleni elkövetett sikertelen merénylet sodorta őt rabságba. Ugyanis, a kórteremben hallva meg a hírt, hangosan megjegyezte: Schade, „kár”. Egyik betegtársa besúgása következtében a betegágyból azonnal Dachauba hurcolták. Ott külön tartották a letartóztatott egyháziakat. Ide zárták őt is. A kínzások s a megpróbáltatások következtében kiújult tüdőbaja. Dachau plébánosa megszerezte Faulhaber bíboros engedélyét: a halálra ítélt, ugyancsak fogoly Gabriel Piguet püspök Karl Leisner diakónust 1944. dec. 26-án pappá szentelte. Karl Leisner 1944. dec. 26-án mutatta be első és egyben utolsó miséjét. 1945. ápr. 29-én az amerikai csapatok felszabadították Dachau haláltáborát. A harmincéves Karl Leisner egy München-közeli szanatóriumban hunyt el 1945. aug. 12-én. – Hamvai 1966 óta az Észak-Westfáliai Xanten székesegyházban pihennek. – Utolsó szavai: „Áldd meg, Uram, ellenségeimet is!” – Boldoggá avatta II. János Pál 1996-ban.