A nap szentjei

Hónap: 
augusztus
Nap: 
9

Világtörténelem szentjeink nyomán

Szt. Mátyás apostol (I. sz.) vértanú. A hetvenkét tanítvány egyike, aki Jézus mennybemenetele után az áruló Júdás helyére került. A hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot, s adta életét Jézusért.

Boldog Candida Cipitria y BarriolaB. Candida Cipitria y Barriola (1845–1912) A Jézus Nővérei kongregáció egyszerű származású, tanulatlan, minden anyagi eszközt nélkülöző, karizmatikus spanyol alapítója, a cselédlányok és munkásnők szolgálója. – Boldoggá avatta II. János Pál 1996-ban.

Boldog Florentino Asensio BarrosoB. Florentino Asensio Barroso (1877–1936) spanyol püspök, vértanú. Kilencgyermekes szegény családban született, a valladolidi szemináriumban tanult, 1901-ben szentelték pappá. 1936 januárjában Barbastro megyéspüspökévé nevezték ki. Széleskörű szolgálata során különös gondot fordított az egyszerű munkásokra, próbálta orvosolni a munkanélküliséget. Főpásztori szolgálata mindössze négy hónapot és 23 napot foglalt magában.
Kitört a spanyol polgárháború, a szemináriumot lerombolták. 1936. júl. 20-án a forradalmárok letartóztatták, a piaristák börtönné alakított épületébe zárták. Naponta látta a kivégzéseket. Őrá is hamar sor került, de előtte iszonyú kínzással akarták vallomásra bírni, hogy tudniillik szövetkezett a nép ellenségeivel. Végül tizenkét társával együtt főbelőtték. A holttesteket közös gödörbe hányták.
A véres polgárháború után történt exhumálásakor a családtagok a ruhájába varrt kezdőbetűkről azonosították. – II. János Pál avatta boldoggá 1997-ben.

A Keresztről nev. Szt. Teréz Benedicta OCD, Dr. Edith Stein (1891–1942) vértanú, Európa védőszentje. – Kanonizálta II. János Pál 1998-ban.
A kölni Kármel kriptájában látható emléktáblán ez olvasható:

Edith Stein, a filozófia doktora
1891. okt. 12-én született Breslauban.
1922. jan. 1-jén megkeresztelkedett;
1933. okt. 14-én kármelbe lépett.
1942. aug. 2-án Auschwitzba hurcolták.
Ott ölték meg 1942. aug. 9-én.
Vértanúként halt meg népéért és hitéért.

Keresztes Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)Keresztes Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)Keresztes Szent Terézia Benedikta (Edith Stein)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldog Franz JägerstätterB. Franz Jägerstätter (1907–1943) vértanú. Az ausztriai Szt. Radegund községben született. Szülőfaluja templomában sekrestyésként szolgált, egyébként egyszerű földművesként dolgozott. Ifjú hitvesével boldog házasságban élt. 1943-ban megtagadta a fegyveres katonai szolgálatot, de felajánlotta, hogy a fronton szanitéc munkát végez. 1943. aug. 9-én letartóztatták, és Berlinben, a Brandenburg-kapu előtt nyilvánosan lefejezték.Boldog Franz Jägerstätter