A nap szentjei

Hónap: 
augusztus
Nap: 
4

Világtörténelem szentjeink nyomán

Az efezusi hét Szent Ifjú (III. sz.) Gyerekkoruktól jó barátok voltak, katonaként is együtt szolgáltak. A keresztényüldöző Decius császár (249–251), meghallva hitvallásukat, elfogatta, de később szabadon engedte őket. Kellett a hadseregbe a fiatal katona! Az ifjak ekkor egy barlangba rejtőztek, közös imával várták a vértanúhalált. A császár megtudta, hol találhatók. Parancsára a barlangot kővel elzárták; éh- és szomjhalál várt rájuk. A hét fiatal egymással beszélgetve mély álomba merült. A terület birtokosa kétszáz év múlva tárta fel a barlangot, nyugodt álomban találta őket. A helyi püspök, sőt maga a császár is felkereste őket. A hét ifjú kinyitotta szemét, mosolygott, de aztán – nem észlelve két évszázad elmúltát –, ismét békés álomra hajtotta fejét. Többé már nem ébredtek fel. Sírhelyük a barlang maradt. – A hét fiatalt a beteg és álmatlanságban szenvedők védőszentjeiként tiszteli a hagyomány.

Vianney Szent JánosVianney Szt. János (1786-1859) az „Arsi plébános”. – A papok, főképp a plébánosok és a gyóntatók közismert védőszentje.Vianney Szent János