A nap szentjei

Hónap: 
augusztus
Nap: 
3

Világtörténelem szentjeink nyomán

Szent Lydia

 

Szt. Lydia (I. sz.) Lásd: Apostolok Cselekedetei 16,14–40.

Boldog ÁgostonB. Ágoston O.P. (†1323) Ferrarius szerint Zágráb magyar származású püspöke. Elöljárói előbb Itáliába, majd Párizsba küldték; visszatérve filozófiát és teológiát tanított. XI. Benedek pápa nevezte ki a zágrábi egyházmegye főpásztorává. Tizenhét esztendeig vezette egyházmegyéjét, szolgálta az egész ország lelki-szellemi gyarapodását. Miután viszálykodás támadt az országban, visszaköltözött Itáliába. XII. János pápa az apuliai Lucernia egyházmegyéjének kormányzásával bízta meg. Tizenhárom éven át szolgált. 1323. aug. 3-án hunyt el. Az Egyház megengedte, hogy szentségének emlékezetét zsolozsmával tiszteljék.