A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
6

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Boëthius Anicius Manlius Severinus (470/80–525k) keresztény filozófus, vértanú. Rómában született előkelő keresztény családban. Tanulmányait Athénben végezte. Visszatérve Itáliába konzuli tisztséget viselt az osztrogót Theodorik udvarában. A király nem nézte jó szemmel a pápák és a konstantinápolyi császár, Justinus baráti kapcsolatát. Gyanakodott Boëthiusra is, ezért felségsértés vádjával börtönbe vetette. Boëthius a halálra készülve írta meg De consolatione philosophiae c. művét. – A filozófia mellett a középkori teológia megalapozójaként tisztelik.

Szent PetronaxSzt. Petronax OSB (†747/50) A bresciai származású bencés szerzetest 717-ben II. Gergely pápa Monte-Cassino hegyére küldte, hogy állítsa helyre a lombardok által 580-ban lerombolt ősi apátságot. Petronax maga köré gyűjtött néhány remetét, akik apátjuknak ismerték el; Szent Benedek Regulájával a kézben, újra elindult a bencés közösség élete. – Petronax apátot Monte-Cassino második alapítójának tartják. 

 

 

 

 

 

 

Árpád-házi ifjabb Szent Erzsébet (Prokop P. grafikája)Árpád-házi ifjabb Szt. Erzsébet (†1337k) – Ersébet Szűz: III. András Király Leánya, boldogúl kimúlik A.C. 1338. e' napon. (Kalendarium, Kassa, 1754) – Árpád-házi ifjabb Szent Erzsébet OP (292k–336/7) az utolsó egyenesági Árpád-házi leszármazott. III. András és Kujáviai Fennena gyermeke Budán született (az örömünnepről fennmaradtak egy svájci férfi visszaemlékezései!). Édesanyja hamarosan elhunyt. Mostohaanyja, a keményszívű Habsburg Ágnes előbb Vencel cseh trónörököshöz akarta hozzáadni, majd III. András halála után (1301. jan. 14.) rokonával, Habsburg Henrikkel akarta összeházasítani, hogy így Habsburg kerüljön a magyar trónra. Erzsébet azonban lemondott törvényes jogairól, s belépett a svájci Töss domonkosrendi kolostorába. 18 éves korában – Szt. Erzsébet oltára előtt – kapta meg a szerzetesi öltözetet, majd tett fogadalmat. Szent Margit nyomában a kereszt, az ima, a kemény vezeklés és a hősies szeretet útján akarta követni Krisztust, és áldozattá válni hazájáért. Sokat betegeskedett. Utolsó négy évében embertelen szenvedéseket állt ki, szinte teljesen megbénult, kiszolgáltatott lett. Halálos ágyán így imádkozott: „Megváltóm, tekints reám határtalan irgalmaddal, és fogadj be az örök hazába. Vedd tekintetbe, hogy elvonult életemben senkit sem láttam magyar nemzetségemből, mióta elhagytam hazámat.” – Élettörténetét fiatalabb rendtársa, Elsbeth Stagel örökítette meg. Sírfedőlapját a Zürichi Múzeumban őrzik.

Middletoni B. Antal (1560–1590) vértanú. Yorki nemesi család fia, a franciaországi Reims Angol Kollégiumban tanult. 1586-ban szentelték pappá. Hazájába visszatérve néhány éven át zavartalanul működött, fiatalos külseje miatt nem került gyanúba. 1590. máj. 3-án mégis elfogták; „árulás és idegen invázió elősegítésének” vádjával máj. 6-án kivégezték. – Boldoggá avatta XI. Pius 1929-ben.