A nap szentjei

Hónap: 
augusztus
Nap: 
2

Világtörténelem szentjeink nyomán

Vercelli Szent EusebiusVercelli Szt. Eusebius (283–371) püspök, hitvalló, az észak-itáliai Vercelli egyházmegye első főpásztora. Az arianusok ellen folytatott küzdelme miatt többször száműzték. 361-ben Julianus császár engedélyezte visszatérését. 362-ben részt vett a nikaiai hitvallás megerősítését célzó alexandriai zsinaton, majd hosszú keleti utat tett. Csak 363 tavaszán tért vissza székvárosába. Élete utolsó éveit egy általa létesített szerzetes közösségben töltötte. Monostorában szigorú tanulmányi, böjti, ima és munkafegyelem uralkodott, Nővére, Szt. Eusebia segítségével női monasztikus közösséget is létesített.

Írásaiból kevés maradt ránk: három levele, a Szentháromságról szóló tanulmánya; latin zsoltárfordításairól Szt. Jeromos is elismerően szólt; sajnos valamennyi műve elveszett. – Vercelli védőszentje.