A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
5

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Arles-i Szt. Hilarius (400–449) Arles püspöke. Gallia Belgica területén görög eredetű nemesi családban született. Egyik rokona, a lérins-i monachus Honoratus hatására született meg benne a keresztény tökéletesség iránti vágy. Megkeresztelkedett s fivérére hagyva vagyonát, belépett Lérins híres monostorába. 429-ben megválasztották Arles püspökévé. Életírói szerzetesi szegénységét és a szegények iránti gondoskodó szeretetét tanúsítják. Ha kellett, még temploma kincseit is pénzzé tette, hogy rabokat tudjon kiváltani. Egyházjogi kérdésben éles konfliktusba került Nagy Szt. Leo pápával. A pápa nyilvánosan elmarasztalta Hilariust, s csak különleges kegyként hagyta meg püspöki székében. Meghurcoltan, de a szív békéjében hunyt el.

Hildesheimi Szent GotthardHildesheimi Szt. Gotthard OSB (960–1038) püspök. Ereichersdorfban született. A káptalani iskolában tanult, majd hosszabb itáliai tanulmányút és passaui tartózkodás után belépett a niederaltaichi káptalan tagjai közé. Amikor Bajor II. Henrik (991–995) a káptalant bencés monostorrá nyilvánította, Gottard 990-ben tagja maradt az új közösségnek. Néhány év múlva perjel, majd a monasztikus iskola vezetője, végül apát lett. Monostorát Cluny megújult szellemisége szerint vezette, mindig a közösség teljes egyetértésével. 1013-ban író- és festő iskolát létesített. III. Henrik javaslatára 1022-ben kinevezték Hildesheim főpásztorává. Másfél évtizedes szolgálata alatt közel 30 templomot épített. Rövid betegség után máj. 5-én hunyt el. Tisztelete gyorsan terjedt nemcsak német földön, hanem Svéd- és Finnországban, Svájcban, sőt a déli szlávok között is. – II. Ince 1131-ben kanonizálta. 

 

Váradi Boldog Vid (Prokop P. grafikája)Váradi B. Vid szerzetes (1297) – Vid, Confessor. Ordinis Sancti Augustini (Kalendarium, Kassa, 1754) Váradi/Pannoniai B. Vid OSA, élt 1297 táján. Váradi családja rokonságban állt a királyi családdal. Az előkelő, tehetséges fiatalember ágostonrendi remete-szerzetes lett, később híres prédikátor. IV. László magyar király seregében hitszónokként szolgált. A magyar hagyomány számos csodáját említi, köztük halott-feltámasztást. – A pestisben szenvedők védőszentje. 

B. Caterina Cittadini (1801–1857) Falusi iskolai tanítónő, az Orsolyita nővérek egy új közösségének alapítója. „A nevelés szolgálatában Mennyei Jegyesük erényeinek követésére törekedjenek: legyenek alázatosak, türelmesek, jóságosak. Őrizzék hűségesen azokat a lelkeket, akiket az Úr saját Vére árán váltott meg, s akiket kincsként ad át nekünk.” – Boldoggá avatta II. János Pál 2001-ben.