A nap szentjei

Hónap: 
november
Nap: 
6

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Pál (IV. sz.) hitvalló. Thesszalonikéből származik, papja, majd püspöke lett a konstantinápolyi keresztényeknek. A nikaiai zsinaton buzgón védte az Atya és a Fiú egylényegűségének katolikus dogmáját. Nagy Konstantin halála után az arianusok száműzetésbe küldték, Gyula pápa azonban (337–352) visszahelyezte. Nemsokára ismét száműzetésbe került, a kappadókiai Kukuszumban fejezte be földi pályafutását. Ereklyéit Theodosziosz császár Konstantinápolyba vitette.

B. Christina (1242–1312) szűz. A Köln melletti Stommelen község szülöttét hazájában a rendkívüli misztikus jelenségek szentjeként tisztelik. Rejtett életének eseményeit egy korabeli domonkos szerzetes jegyezte fel. – Az Egyház 1908-ban hagyta jóvá nyilvános tiszteletét.