A nap szentjei

Hónap: 
november
Nap: 
5

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Erzsébet (I. sz.) Keresztelő Szent János anyja. Életéről, kisfia születéséről Szt. Lukács evangéliumának első fejezetében olvashatunk.

Szt. Galaktion (†250) vértanú. Hitetlenül nőtt fel, házasodott meg; egy Onufriosz nevű keresztény vezette be a krisztusi hitbe, s térítette meg hitetlen feleségét is. Decius uralkodása idején, 250-ben szenvedtek mindketten vértanúhalált. – A keresztény házaspárok védőszentjei.

Szent Imre Szent Imre (1007–1031) Szent István és Boldog Gizella fia. Székesfehérvárott született, kiváló nevelők – köztük Szt. Gellért – segítségével sajátította el kora műveltségét. Apját gyermekkorától elkísérte országjáró körútjain. Megfordult Pannonhalmán is, ahol a szerzetesekkel együtt imádkozta a latin zsolozsmát. Tudatosan készült arra, hogy hazája keresztény uralkodójává váljék. Édesapja hamarosan megbízta a királyi seregek főparancsnoki tisztével. Imre herceg bizánci görög hercegnőt jegyzett el, akit egy ideig a veszprémi apácakolostorban neveltek. 1031-ben ő vezette a II. Konrád ellen vívott győztes győri hadjáratot. Ugyanebben az évben, szept. 2-án, vadászszerencsétlenség áldozata lett. Testét 1083-ban László király emelte oltárra.

 

 

 

 

Szent ImreSzent ImreImre, keresztény jó vezér,
ki trónra termett hősi vér,
hűséges harcos Krisztusért,
testben, de égi módra él.

(Középkori himnusz)

 

 

 

 

 

 

 

B. Maria Rafols (1781–1853) a spanyol Szt. Anna szeretetéről nev. kongregáció alapítója, „A talált gyermekek anyja”. Egész élete kórházi betegápoló szolgálatban telt el. Krisztust látta minden szenvedőben. Saragossa városa „a szeretet hőse” névvel emlékezik rá. – Boldoggá avatta II. János Pál 1994-ben.

Szt. Guido Maria Conforti (1865–1931) Ravenna majd Parma püspöke, a Xaverianus Hithirdetők kongregációjának alapítója. – Boldoggá avatta II. János Pál, szentté avatására 2011-ben került sor.

Legyünk mindnyájan apostolok, mert mindnyájan azok lehetünk és kell is lennünk abban az életállapotban, amelybe a Gondviselő Isten helyezett minket.”

B. Bernhard Lichtenberg (1875–1943) A sziléziai Ohlauban született, 1899-ben szentelték pappá Breslauban. Szolgálatát Berlinben kezdte, 1913-ig a Jézus Szíve egyházközség plébánosaként szolgált. 1935-ben Berlinbe helyezték a püspöki székesegyházba. Prédikációi miatt összeütközésbe került Goebbels náci vezérrel. 1941 szeptemberében a hajlíthatatlan Lichtenberget letartóztatták. Dachau koncentrációs táborába indították, útközben hunyt el 68 éves korában. – Boldoggá avatták 1996-ban. – A berlini püspökség védőszentje.

Lelkiismeretemet fogom követni s vállalom annak minden, személyemet illető következményét.”