A nap szentjei

Hónap: 
november
Nap: 
4

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Joannikiosz (754–845)) bithyniai parasztcsaládból származó köztiszteletben álló magasrangú katona. Pályafutása csúcsán mindent elhagyva az Olymposz hegyre vonult vissza, remeteségbe. Tőle származik a „Bizodalmam az Atyaisten” k. ima.

Borromeo Szt. Károly (1538–1584) Milánó érseke. Vagyonos família szülötte (szülei bankárok, hadianyagszállítók!); anyja Medici Margit, nagybátyja Medici IV. Pius pápa). Apja egyházi pályára indítja el. 12 évesen tonzúrát kap, 16 évesen a párizsi Sorbonne egyetemen szerez jogi diplomát. 22 évesen a milánói érsek ügyintézője, 24 évesen pappá, majd néhány év múlva püspökké szentelik; a pápa tanácsadója lesz; végül 27 évesen Milánó érseke. Fáradhatatlan lelkipásztora hatalmas egyházmegyéjének: papképzés, iskolák, egyházfegyelem, kórházi szolgálat... a Tridenti zsinat szellemében. Kemény aszkézisben él, életcélja: Krisztus feltétlen követése. 1576-ban pestis söpör végig Itálián: félelem nélkül jár a betegek, haldoklók között, a végkimerülésig. A járvány megtizedelte egyházmegyéje lakosságát. 46 éves. 1584. november 1-jén mondja el utolsó miséjét, életgyónást végez, két nap múlva hazatér az Atyához. – Szentté avatta V. Pál pápa 1610-ben. – A katolikus Svájc és a salzburgi Teológiai Főiskola védőszentje.

„Károly pápa lehetett volna. De ő szent akart lenni, s az is lett.” /J. Burckardt/