A nap szentjei

Hónap: 
november
Nap: 
3

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Akepszim, József és Etele (IV. sz.) vértanúk Perzsiában. Szápor király uralkodása idején adták életüket Krisztusért. Akepszim püspök volt.

Porrez Szt. Martin O.P. (1659–1639) domonkosrendi testvér. Peru fővárosában, Limában született. Apja spanyol lovag, anyja panamai indián. Martin borbély lett, közben az orvoslást tanulmányozta. A limai domonkosok kolostorába lépett, egyszerű segítőtestvérként szolgált. Ápolta a betegeket, segítette az elhagyatottakat, a rabszolgákat, rátalált a gyorsan fejlődő város nyomorultjaira. A spanyol alkirály letérdelt, hogy a haldokló Martin testvér áldását kérje. – Kanonizálták 1962-ben.

B. Rupert Mayer S.J. (1876–1945) München apostola. Jómódú stuttgarti kereskedő családban született. Apja azt kívánta: előbb legyen pap, s ha akar, utána beléphet valamelyik rendbe. 1899-ben szentelték pappá, 1900-ban belépett a jezsuiták feldkirchi noviciátusába. Fogadalma után sajátos missziót bíztak rá: a családokat látogatta, ifjúsági csoportokat szervezett. – Az első világháború kitörésekor azonnal jelentkezett katonalelkészi szolgálatra. Hamarosan súlyosan megsebesült, egyik lábát amputálni kellett. Műlábat kapott. A háború végén Münchenbe helyezték, 1921-től a Férfiak Mária kongregációját vezette. Vasárnaponként még München központi pályaudvarán is misézett. Ezt persze a nácik nem nézték jó szemmel, hamarosan be is tiltották. 1937-ben letartóztatták, 1939-ben a sackhauseni koncentrációs táborba hurcolták, egy év múlva az ettali bencés apátságba internálták. Hitler öngyilkossága után egy héttel, 1945. máj. 6-án Ettalba megérkeztek az amerikai csapatok. Néhány nap múlva Meyer már ismét Münchenben, a lepusztult városban folytatta szolgálatát. Napja nagy részét gyóntatással töltötte. 1945. nov. 1-jén mondott prédikációja közben szíve felmondta a szolgálatot. Temetésén több tízezren búcsúztatták. – Boldoggá avatta II. János Pál 1987-ben. – A jezsuita rend egyik védőszentje.