A nap szentjei

Hónap: 
november
Nap: 
1

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Mindenszentek ünnepe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ázsiai Szt. Kozma és Szt. Damján ingyenorvosok (IV. sz.). Pogány atyjuk halála után szentéletű anyjuk, Teodozia taníttatta és kereszténynek nevelte a két ifjút. Felnőve mint orvosok bejárták a városokat és falvakat, ingyen gyógyították a betegeket, különös figyelemmel az elhagyatott idősekre. Békében hunytak el Feremanban.

B. Petrus Onizuko (†1622) fiatal japán vértanú. Ifjú jezsuita posztuláns volt, amikor elfogták és Ximabarában elevenen elégették. – 1867-ben avatták boldoggá.

Hermosilla Szt. Jeromos O.P. (†1861) püspök, vértanú. Ó-Kasztíliában született, a domonkos rendben tett fogadalma után elöljárói Manilába küldték az ott élő keresztények szolgálatára. 1828-ban szentelték pappá. Új missziós területe Vietnam lett, ahol előbb apostoli vikáriusként, majd később püspökként szolgált. 1861-ben letartóztatták, kegyetlen megkínzása után lefejezték. – 1988-ban avatták szentté.

B.e. Andreas Szeptyczkyj (1865–1944) püspök, hitvalló. 1865. júl. 29-én született a Nyugat-Ukrajnai Prylbyci településén. Jogi tanulmányai befejezése (1888) után belépett a bazilita rendbe. Újoncéve után filozófiát és teológiát tanult, 1892-ben szentelték pappá. 1899-ben püspök, majd Lvov érseke és Halics metropolitája lett. Fő törekvése a keresztény egységének helyreállítása volt az ukrán és orosz területen. 1910-ben, majd 1921-ben az Egyesült Államokban és Kanadában élő ukránokat látogatta apostoli vizitátor minőségben. 1922-ben végigjárta Brazíliát és Argentínát is. Ukrajnában a kemény üldöztetés éveiben keresztutat járt; szent és munkás életét a második világháború vége előtt, 1944. nov. 1-jén fejezte be. – Boldoggá avatása napirenden van.