A nap szentjei

Hónap: 
október
Nap: 
28

Világtörténelem szentjeink nyomán

Efezusi Szent Ábrahám

 

Efezusi Szt. Ábrahám (VI. sz.) püspök. Ő építette fel a konstantinápolyi híres Aranykapu közelében az ábrahámiták kolostorát, majd hasonlót Jeruzsálemben. Efezus érsekeként hunyt el. Fennmaradt néhány egyházi témával foglalkozó írása.

 

 

 

 

 

 

Nagy Szent Alfréd

 

Nagy Szt. Alfréd király (849–899) a politikus és kereszthordozó. Az angol történetírók egyetlen királyuknak adták csak a „Nagy” jelzőt. – Berkshire-ben született. Gyermekkorában kétszer is járt Rómában, kamaszként IV. Leó pápa (847–855) bérmálta meg. Huszadik évétől kezdve valami ismeretlen betegség gyötörte, életrajzírója szerint nem volt egyetlen fájdalommentes órája sem. Uralkodása arra az időre esett, amikor a dánok és a vikingek támadták a szigetországot. Alfréd király kiváló stratéga volt, sikerült az országot a dánoktól megszabadítania. Diplomáciai kapcsolatai körébe sikerült bevonnia a távoli Indiát is. Ötvenévesen hunyt el. Mindmáig Anglia védőszentjeként tisztelik.